of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5129
Tarım İşletmelerinin Analizi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Vecdi Demircan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tarım işletmelerinin nasıl analiz edildiğini öğretmek.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Tarım işletmesi kavramı ve sınıflandırılması konularını öğrenir. 2. Tarım işletmelerinin yapısını, tarımsal faaliyetin özelliklerini ve diğer sektördeki işletmelerden farklı yönlerini kavrar. 3. Tarım işletmelerinden verileri toplamayı öğrenir. 4. Tarım işletmelerinin sermaye yapılarını analiz eder. 5. Tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçlarını analiz eder. 6. Tarım işletmelerini başarı ölçütleri yönünden karşılaştırır. 7. Tarım işletmelerini üretim tekniği ve sosyal yönlerden analiz eder.
Dersin İçeriği
Tarım işletmesi kavramı ve sınıflandırılması, tarım işletmelerinin özellikleri, özellikleri, tarım işletmelerinin çalışmalarını etkileyen faktörler, tarım işletmelerinin sermaye yapısı ve yıllık faaliyet sonuçları, tarım işletmelerinden verilerin toplanması ve analizi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
10
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders notlarının temini
Ödevler
Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumları
Sınavlar
Bir ara sınav ve bir final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
5
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
5