of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5130
Gıda Ekonomisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dünya gıda sistemini ve unsularını tanıtarak, bu sistemin dünya gıda gereksinimlerini karşılama açısından performansının sorgulanması ve değerlendirilmesi açısından gerekli nosyonu öğretmek.
Dersin Hedefleri
1. Dünya gıda sistemlerinin bileşenlerini ve çalışma prensiplerini kavramak 2. Gıda ilgili gelişmeleri takip etmek ve anlama/analiz etme kabiliyetini geliştirmek. 3. Gıda sektörünün tarım, ekonomi, çevre ve diğer alanlarla ilgisini öğrenerek bütüncül bir yaklaşım kazanmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Gıda sektörünün yapısını ve ekonomi içindeki yerini öğrenir. 2) Dünya gıda sistemlerinin bileşenlerini ve çalışma prensiplerini kavrar. 3) Gıda ilgili gelişmeleri takip eder ve anlama/analiz etme kabiliyetini geliştirir. 4) Gıda piyasasında yer alan ulusal ve uluslararası kuruluşları tanır, konuyla ilgili kurumsal yapı ve yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olur. 5) Gıda sektörünün tarım, ekonomi, çevre ve diğer alanlarla ilgisini öğrenerek bütüncül bir yaklaşım kazanır.
Dersin İçeriği
Gıda ürünleri piyasalarının özellikleri, gıda talep, arz ve fiyatlarının oluşumu, politikalar, gıda işletmelerinde yatırım kararı ve verimlilik prensiplerinin uygulanması, gıda pazarlama ve dağıtım sistemleri yerel ve küresel düzeyde ele alınmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
30
Ödevler
1
10
10
Devam
1
20
Sunum
1
15
15
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
191
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar
Nourishing Networks, Fourteen lessons about creating sustainable food supply chain, Wageningen University, 2006. Food Marketing, L.B. Darrah Food Marketing, Barry L. Reece Global Agricultural Trade and Developing Countries, edited by M.Ataman Aksoy, John C.Beghin, WB, 2004. Tarım ve Gıda Ürünleri Fiyatlarında Yaşanan Sorunlar ve Öneriler, Taylan Yılmaz, Yurdakul Saçlı, DPT, 2009. ?The Crisis of Food Brands?, 2009, edited by Lindgreen, A., Hingley, M.K. Çetin, B., 1999, Gıda Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği, Vipaş A.Ş. Yay. No:12, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yay. No:136, Bursa. ÇETİN, B., A. AKPINAR, D. ÖZSAYIN, The use of information and Communication Technologies as a Critical Success Factor for Marketing in Turkish Agri-Food Companies, Food Reviews International, Vol:20 (3) 2004 ÇETİN,B., 2008, Gıda Sanayi İşletme Ekonomisi, Nobel Yayınları No:1296, ISBN 978-605-395-092-9, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 172s.
Materyal
Dokümanlar
Diğer kaynaklar olarak belirtilen referanslar fotokopi olarak verilecektir. Ayrıca, öğrenciler güncel konu ve makaleleri takip etmeleri için teşvik edileceklerdir.
Ödevler
Son dört hafta öğrenci ödevlerine tahsis edilmiştir. Öğrenciler belirledikleri bir ürün ya da ürün grubunun ekonomik analizini yaparak sunacaklardır.
Sınavlar
1 ara sınav ve yarıyıl sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
5
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
5