of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5131
Tarımsal Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Bahri Karlı
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tarımsal sanayi ekonomisi ve işletmeciliği kavram ve ilkelerinin, genel hatlarıyla ve alt sektörler itibariyle değerlendirilmesiyle, öğrencilere ekonomide tarımsal sanayinin önemini, tarım- sanayi ilişkileri ve entegrasyonunu kavrayabilecek nosyonu kazandırmak.
Dersin Hedefleri
1) Tarıma dayalı sanayinin yapısını ve ekonomi içindeki yerini öğrenmek. 2) Tarıma dayalı sanayinin tarım, ekonomi, çevre ve diğer alanlarla ilgisini öğrenerek bütüncül bir yaklaşım kazanmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Tarıma dayalı sanayinin yapısını ve ekonomi içindeki yerini öğrenir. 2) Tarıma dayalı sanayi ile ilgili gelişmeleri takip eder ve anlama/analiz etme kabiliyetini geliştirir. 3) Tarıma dayalı sanayinin tarım, ekonomi, çevre ve diğer alanlarla ilgisini öğrenerek bütüncül bir yaklaşım kazanır.
Dersin İçeriği
İşletmecilik prensipleri, tarıma dayalı sanayi grupları ve yapıları, tarım-sanayi ilişkileri ve ekonomideki yeri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
30
Ödevler
1
15
15
Devam
1
20
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
181
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar
Gürler,Z., O. Karkacıer, E. Şimşek, Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri, Tokat 1991. B.Karlı, S.Paksoy,Y.Çelik, ?Türk Ekonomisinin Gelişmesinde Tarım Sanayi İlişkilerinin Rolü ve Tarımın Sanayi Sektörüyle Entegrasyonu, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül 1996. Çadırcı,E., ?Tarım-Sanayi Entegrasyonu?, Tarım ve Köy Dergisi, Sayı:114, Ankara, 1997.
Materyal
Dokümanlar
öğrenciler mevcut ders notu ve aşağıda belirtilen diğer kaynaklar hakkında bilgilendirilecektir ve konuyla alakalı yayınları araştırmaları teşvik edilecektir.
Ödevler
Dersin son üç haftası öğrencilerin hazırladıkları projelerin sunumuna tahsis edilmektedir.
Sınavlar
1 ara sınav ve yarıyıl sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
5
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
4