of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5132
Fiyat Teorisi Uygulamaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Mevlüt GÜL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Fiyat teorileri, denge analizlerini, ürün yıllık-mevsimlik fiyat dalgalanmalarının analiz etmeyi ve bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağını öğrenecektir.
Dersin Hedefleri
Fiyat teorileri, denge analizlerini, ürün yıllık-mevsimlik fiyat dalgalanmalarının analiz etmeyi ve bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağını öğretilecktir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Fiyat teorisini anlama ve sorunlara uygulama Denge analizinin noktalarını sayısal ve grafiksel gösterimi ve açıklama Tarım ürünlerinde fiyat oluşumunu anlayarak fiyat değişmeleri karşısında arz ve talep değişmelerini anlama ve yorumlam Ürün fiyat dalgalanmalarını çeşitli yöntemlerle analiz etme ve yorumlama
Dersin İçeriği
Fiyat kavramı, arz, talep değişmeleri ve fiyat oluşumu, arz ve talep esneklikleri, fiyat teorileri ve denge analizleri, tarım ürünleri fiyatları ile girdi fiyatları ve genel fiyat düzeyi arasındaki ilişkiler, fiyat endeksleri ve pariteler, fiyat tahminleri; dolaylı talep, arz duyarlılığı, fiyat zaman serilerinde karakteristik hareketlerin sınıflandırılması ve ölçümü, uzun dönem eğilimleri, üretim faktörleri fiyat analizleri, tarımsal ürünlerde yıllık ve mevsimsel fiyat dalgalanmalarının analizi, dış ticarette fiyat ve analizi, tarıma müdahale ve fiyat politikası analizleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
50
Ödevler
1
50
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
40
40
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
172
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Tomek, W.G., Robinson, K.L., 2003. Agricultural Product Prices, Fourth Edition. Cornellpress, ISBN: 978-0-8014-4093-9, 448p.
Diğer Kaynaklar
Güneş, T., Arıkan, R., 1988. Tarım Ekonomisi İstatistiği, A.Ü. Ziraat Fak. Yayın No: 1049, Ders Kitapları no:305, Ankara. Dinler, Z., 1996. Mikro İktisat, Ekin kitapevi, Bursa. William, G. T., Kenneth L.R., 2003. Agricultural Product Prices. Cornell Univ Pr Publisher, 428p. Goodwin, J.W., 1994. Agricultural Price Analysis And Forecasting. John Wiley & Sons publisher, 368p. Ferris, J., 2005. Agricultural Prices And Commodity Market Analysis . Michigan State University Press, 361p.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının temini
Ödevler
örnek seçilen bir üründe mevsimlik fiyat dalgalanması ile ilgili bir rapor hazırlanması
Sınavlar
Birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak, Arasınavda işlenen konularla ilgili 6-7 klasik soru ile ölçme, Finalde ise işlenen konularla ilgili 6-7 klasik soru ile ölçme
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
5
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
4