of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5133
Tarımsal Pazarlama Araştırmaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Bahri Karlı
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Pazarlama araştırmalarının faaliyet alanlarını, bu araştırmalarda kullanılan örnek seçimi, veri toplama ve analiz yöntemlerinin teorisi öğretmek ve nasıl kullanılacağını sınıfiçi ödev saha çalışmaları ile uygulatmak.
Dersin Hedefleri
1) Tümevarım yöntemi ile sınırlı örneklerden elde edilen sonuçları yorumlamayı öğrenmek. 2) Veri toplama ve analiz yöntemlerini öğrenir, bilgisayar uygulamalarını yapmak 3) Çok değişkenli istatistik tekniklerinin hem tarım/tarıma dayalı sanayi ürünleri pazarlarında hem de diğer sosyal araştırmalarda doğru kullanımının kazançlarını öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Tümevarım yöntemi ile sınırlı örneklerden elde edilen sonuçları yorumlamayı öğrenir. 2) Veri toplama ve analiz yöntemlerini öğrenir, bilgisayar uygulamalarını yapar. 3) Sorunların belirlenmesinde ve çözümünde pazarlama araştırmalarının nasıl kullanılacağını ve araştırma planlamasını öğrenir. 4) Çok değişkenli istatistik tekniklerinin hem tarım/tarıma dayalı sanayi ürünleri pazarlarında hem de diğer sosyal araştırmalarda doğru kullanımının kazançlarını öğrenir 5) Pazarlama araştırma firmalarında çalışmak ya da geleceğe ilişkin tahminlerde bulunmak için gerekli olan analiz ve yorum kabiliyetini geliştirir.
Dersin İçeriği
Pazarlama araştırmasının önemi, kullanılan araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünleri pazarlamasında nasıl kullanılacakları ile çok değişkenli istatistik tekniklerinin bu alanda uygulanması konularını kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
30
Ödevler
1
15
15
Devam
1
20
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
181
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Gilbert Churchill, “Marketing Research: Method Foundations”, International Thomson Publishing, 2003. • Naresh K. Malhotra, “Marketing Research”, Pearson-Prentice Hall, 2007. • Kemal Kurtuluş, “Pazarlama Araştırmaları”, Literatür Yayınevi, 2006.
Materyal
Dokümanlar
Diğer kaynaklar olarak belirtilen referanslar önerilecek, ayrıca, öğrenciler güncel konu ve makaleleri takip etmeleri için teşvik edileceklerdir.
Ödevler
Öğrenciler belirledikleri bir tarım ya da gıda ürününün pazarlama stratejini belirlemek amacıyla bir pazarlama araştırması planlar ve uygular. Hazırladıkları ödevler son iki derste sunulur ve tartışılır.
Sınavlar
1 ara sınav ve yarıyıl sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
5
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
4