of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5134
Tarım Ekonomisinde Ekonometrik Analizler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Mevlüt Gül
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tarım ekonomisinde kullanılan verilere uygun ekonometrik modelleme ve model sonuçlarını ekonomik açıdan yorumlama becerisini kazanmalarını sağlamak.
Dersin Hedefleri
Tarım ekonomisinde kullanılan verilere uygun ekonometrik modelleme ve model sonuçlarını ekonomik açıdan yorumlama becerisini kazanmalarını sağlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Oluşturulan ekonometrik modeli çözümler, yorumlar ve ekonomi teorisinin gözlem verileriyle karşılaştırır. Ekonometrik modelin katsayılarını hesaplar ve ekonomik teori ile katsayıların büyüklüğü ve işaretlerini sınar. Ekonometrik modelden hareketle ekonomik büyüklüklerin tahminini yapar. Ekonometrik modellerden hareketle esnekleri hesaplar ve yorumlar. Kullanılan teknikleri ve elde edilen çözüm sonuçları kullanır ve yorumlar.
Dersin İçeriği
Ekonometrinin modellemenin aşamaları, en küçük kareler yöntemi, çeşitli matematiksel formda modellerin elde edilmesi ve esneklik hesaplamaları, tahmincilerin özellikleri, doğrusal regresyonun varsayımları, otokorelasyon, farklı varyans ve çoklu bağlantı problemlerinin belirlenmesi ve giderilmesi, doğrusal olasılık modelleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
4
64
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
1
16
Ödev
1
50
Ödevler
1
40
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
170
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Gujarati, D.N.,2001. Temel Ekonometri. Litaratür yayıncılık
Diğer Kaynaklar
Tarı, R., 2006. Ekonometri. Avcı Ofset, İstanbul. Sevüktekin, M., 2000. Ekonometrik Model Kurma Teknikleri. Vipaş, Bursa. Akaya, Ş., Pazarlıoğlu, M.V., 1995. Ekonometri I. Anadolı Matbaacılık, İzmir. Kennedy, P., 2000. Ekonometri El Kitabı. Gazi Kitabevi, Ankara. Kutlar, A., 2005. Uygulamalı Ekonometri. Nobel. Kutlar, A., 2007. Ekonometriye Giriş. Nobel. Yavuz, F., 2001. Ekonometri Teori ve Uygulama Ders Notları. Atatürk Ü. ZF Ders Yayınları No: 185, Erzurum. Greene, W., 2000. Econometric analysis, Prentice Hall.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının temini
Ödevler
Öğrencilere dersle ilgili ödev verilerek konulara hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
Arasınavda işlenen konularla ilgili 6-7 klasik soru ile ölçme, Finalde ise işlenen konularla ilgili 6-7 klasik soru ile ölçme
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
5
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
5