of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5136
Tarım Ekonomisinde Zaman Serileri Analizi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tarım ekonomisi verilerinde kullanılan zaman serisi analizlerinin teorik ve uygulamalı olarak göstermek.
Dersin Hedefleri
1) Zaman serisi ile ilgili temel kavramları öğrenimi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Zaman serisi ile ilgili temel kavramları öğrenimi 2) Farklı denklemleri ile zaman serisi modelleri analizini öğrenimi 3) Durağanlık analizi, kolegram testi, 4) Birim kök testi, yapısal kırılma ve eş bütünleşme analizi 5) Modelleme çalışmaları
Dersin İçeriği
Araştırmacılar ve öğrencilerin çalışmadan en uygun faydalanabilmeleri ve analizlerini kolaylıkla yapılabilmeleri, pratik hayatta uygulayabilmeleri için E- Views paket programı kullanılmış ve her bölüm sonuna bölümle ilgili bilgisayar çözümlemelerine yer verilmiştir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
2
32
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
4
64
Ödev
1
20
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
1
15
15
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
176
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Sevüktekin, M ve Nargeleçekenler, M.2007. Ekonometrik Zaman Serileri Analizi. 2.Baskı. Nobel Yayınları. Ankara.
Diğer Kaynaklar
Akdil, Y.2003. Ekonometrik Zaman Serisi Analizi, Bıçaklar Kitapevi Kutlar, A.2000. Ekonometrik Zaman Serileri. Alfa Yayınları. Gujarati, D, 2001. Temel Ekonometri, Literatür Yayıncılık. İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
Ders kitabı ve yardımcı kitaplardan oluşur
Ödevler
Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumları
Sınavlar
Bir ara sınav, bir final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
3
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
3