of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5137
Tarımda Risk Yönetimi ve Sigorta
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı tarımda risk yönetimi ve tarımsal riskler, Çiftçilerin risk davranışları: risk davranışlarının modellenmesi, risk transferi, tarım sigortalarının kapsamı ve uygulama şekilleri ve yöntemlerinin öğretilmesidir.
Dersin Hedefleri
1) Tarım Sigortaları ve Risk Yönetimi Kavramlarını öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Tarım Sigortaları ve Risk Yönetimi Kavramlarını öğrenir. 2) Tarım Sigortalarının Gelişimi ve Organizasyon Yapısını öğrenir 3) Tarımsal Faaliyetler ile Tarım Sigortaları arasındaki ilişkiyi kavrar 4) Tarımsal Faaliyeti Etkileyen Önemli Riskleri öğrenir 5) Tarım Sigortalarında Primin ve Hasar Oranlarının nasıl saptanacağını öğrenir 6) Tarım Sigortalarında Eksperliğin nasıl yapılacağını öğrenir 7) Tarım Sigortaları Uygulamalarında karşılaşılan Ekonomik, Teknik ve Yapısal Sorunları bilir 8) Tarımda risk yönetim sürecini modeller
Dersin İçeriği
Tarım sigortası ve tarımsal risk kavramının tanımı, tarımda risk yönetimi ve tarımsal riskler, Çiftçilerin risk davranışları: risk davranışlarının modellenmesi, risk transferi, tarım sigortasında hasar, prim hesap yöntemleri ve uygulanışı, tarım sigortalarının genel ekonomik hedefleri, uygulanışları ve organizasyon şekilleri, Türkiye'de tarım sigortası uygulamasındaki sorunlar ve bunların olası çözümleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
2
5
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
5
Ödevler
2
30
60
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
176
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş ppt sunusu
Diğer Kaynaklar
Çetin, B., 2007, Tarım Sigortaları, Nobel Yayınları No:1110, ISBN 978-9944-77-094-1, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 256 s. H.Tanrıvermiş, Tarım Sigortaları, Matsa Basımevi, 1994, Ankara. Anonim, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartları, TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 2006, Ankara. Ahsan, S., M., 1985, Agricultural Insurance: A New Policy for Developing Countries, Gower Publishing Company, USA J. Brian Hardaker, Ruud B. M. Huirne, Jock R. Anderson. 2004. Coping with Risk in Agriculture. CAB Publishing
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında hazırlanan ders sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler
Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar
Bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
4
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
3