of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5138
Tarımsal Yayım Projelerinde İzleme ve Değerlendirme
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hacer ÇELİK ATEŞ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tarımsal yayım projelerinin ve programlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi tekniklerini öğrenmek, yayım programlarının etkinliğini ölçmek.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)Tarımsal Yayım Çalışmalarında Proje hazırlama tekniğini öğrenir 2)Yayım Çalışmalarının Proje Bazında Yürütülmesinin Yararlarını bilir 3)Tarımsal üretim sorunlarına yönelik çözüm yaklaşımlarını projelendirebilir 4)Yayım programlarını izleme ve değerlendirme yeteneği kazanır 5)İzleme ve değerlendirme göstergelerini bilir ve uygular 6)Tarımsal yayım programlarını değerlendirme çalışmalarını planlar 7)Yayım Etkinliğinin Ölçülmesine yönelik Yöntemleri uygular
Dersin İçeriği
Tarımsal Yayım Çalışmalarında Proje, Yayım Çalışmalarının Proje Bazında Yürütülmesinin Yararları, Tarımsal Yayım Projelerinin Hazırlanması, Projeyi Oluşturan Unsurlar: Projenin Amacı ve Kapsamı, Benimsenmesi İstenen Teknikler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, Yayım Yöntemleri, Hedef Kitle, Projenin Ekonomik Analizi, Tarımsal yayımda izleme ve değerlendirmenin tanımı, kapsamı ve önemi, İzleme ve değerlendirme göstergeleri, Değerlendirme çalışmalarında planlama, Veri toplama ve analiz teknikleri, Proje Hedef Kitlesinin Değerlendirilmesi, Yayım Etkinliğinin Ölçülmesi: Yöntemler ve Kısıtlar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
25
Ödevler
2
20
40
Devam
1
5
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
178
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar
? Yavuz, O. 2000. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları, Bursa. ? Taluğ, C. ve Tatlıdil, H. 1993. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Notu. Teksir No:141 Ankara, ? Aktaş, Y., 2005. Tarımsal Yayım ve Haberleşme?ye Giriş. Dilara Yayınevi Trabzon. ? Olgun, A. 2002. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. E.Ü.Z.F., İzmir, ? Özkaya, T. 1996. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 520, Ders Kitabı, İzmir, 170 sayfa. ? Yurttaş, Ziya, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları, Ders Notu Yay.No: 67, Erzurum, 1991, 86 s. Özçatalbaş, Orhan, 1998, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Çukurova Üniv. Zir. Fak. Ders Kitabı, Adana ? Adams, M.E., Agricultural Extension in Developing Countries, Longman Scientific & Technical, 1982. ? Saville, A.E., Extension in Rural Communities, Oxford Tropical Handbooks, 1965. ? Shaner, W.W., Philipp, P.F., Schmehl, W.R., Farming Systems Research and Development, 1982, USA.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusunun öğrencilere verilmesi
Ödevler
Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar
Sınav öncesindeki derste karşılıklı soru cevap ve tartışma ortamında genel tekrar yapılır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
1
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
2