of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5139
Kırsal Kalkınma Planlaması
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Konuyla ilgili teorik bilgiler ile uygulamalı örnekler anlatılarak kırsal kalkınma planlaması ve proje kavramının öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kırsal alan ve kalkınma kavramını öğrenir 2) Kırsal kalkınma politikaları ve uygulamalar 3) Bölgesel kalkınma projeleri 4) Kırsal kalkınma projeleri 5) Örnek projeler
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini, konu ile ilgili temel kavramlar ve uygulamalar devam eden ve tamamlanmış örnek çalışmalar ile desteklenerek anlatılmasını kapsar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
4
64
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
5
80
Ödev
1
20
Ödevler
1
4
4
Devam
0
0
Sunum
1
2
2
Uygulama
0
0
Proje
1
2
2
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
192
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yücer, A.2009. Türkiye?de Kırsal Kalkınma, Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV) Yayınları: 3, Ankara.
Diğer Kaynaklar
Madeoglu, K., 2005. Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu Türkiye 2005, DPT BM Mukim Koordinatörlüğü, Ankara. http://ekutup.dpt.gov.tr/kalkinma/binyil05.pdf Ahipaşaoğlu , S., Çeltek, E., 2006. Sürdürülebilir Kırsal Turizm (editör: İrfan Arıkan). Gazi Kitabevi, Ankara. Singh, K. 1999. Rural Development; Principles, Policies and Management. Sage Publication. New Delhi.
Materyal
Dokümanlar
Ders kitabı ve yardımcı kitaplardan oluşur
Ödevler
Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumları
Sınavlar
Bir ara sınav, bir final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
5
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
4