of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5141
Dünya ve Türkiye Tarım Ürünleri Piyasaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türkiye ve dünya tarım ürünleri piyasalarının mevcut durumu analiz edebilme, geleceğe ilişkin öngörülerde bulunmak için gerekli veri kaynaklarını tanıma, erişme ve yorumlayabilme becerisi kazandırmak.
Dersin Hedefleri
1) Tarım ürünleri piyasalarındaki gelişmelerin değerlendirilme kapasitesini artırmak. 2) Dünya tarım ürünleri piyasalarında etkin aktörleri tanımak. 3) Veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini öğrenmek ve kullanmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Pazar ve pazardaki kuvvetlere ilişkin temel ekonomik kavram ve ilkeleri öğrenir. 2) Tarım ürünleri piyasalarındaki gelişmelerin değerlendirilme kapasitesi artar. 3) Dünya tarım ürünleri piyasalarında etkin aktörleri tanır. 4) Veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini öğrenir ve kullanır. 5) Üretim kararlarını alacak kişi, grup ve kurumlara danışmanlık hizmeti sağlayacak bilgileri ve erişim kaynaklarını öğrenir.
Dersin İçeriği
Tarım ürünleri piyasalarında arz, talep ve fiyat oluşumu, tarihsel gelişim ve ilgili politikalar ve uygulamaları, gelecek dönem tahminleri için gerekli verilerin toplanacağı kuruluşlar, veri toplama ve analiz yöntemleri, Türkiye ve dünya tarım ürünleri ticaretinde önemli ürün/ürün grupları ve ülkeler incelenmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
30
Ödevler
1
15
15
Devam
1
20
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
181
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar
Global Agricultural Trade and Developing Countries, edited by M.Ataman Aksoy, John C.Beghin, WB, 2004. Dünya Tarım Piyasalarında Serbestleşmenin Türk Tarımına Fiyat ve Gelir Yönünden Yansıması, Taylan Kıymaz, DPT, 2008. Tarım ve Gıda Ürünleri Fiyatlarında Yaşanan Sorunlar ve Öneriler, Taylan Yılmaz, Yurdakul Saçlı, DPT, 2009 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlatılan ?Türkiye?de Tarım?, 2005 raporunun ?Tarımsal Ürün ve Girdi Piyasaları? bölümü, DPT ÖİK raporları
Materyal
Dokümanlar
Öğrenciler, ön hazırlık ve diğer kaynaklar olarak belirtilen referanslar hakkında bilgilendirilirler ve güncel konu ve makaleleri takip etmeleri için teşvik edilirler.
Ödevler
Son iki hafta öğrenci ödevlerinin sunumuna tahsis edilmiştir.
Sınavlar
1 ara sınav ve yarıyıl sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
3
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
2