of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5142
Avrupa Birliği ve Türkiye Tarımı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı AB ve Türkiye tarımını karşılaştırmalı olarak incelemek, AB Ortak Tarım Politikası amaç ve araçlarını, AB ortak tarım politikasına Türkiye?nin uyum çalışmalarını öğrenmek ve AB Tarım Müzakere Süreci ve üye ülke deneyimleri ile AB Türkiye Tarım Müzakere Süreci hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Avrupa birliğinin kuruluş amacını ve gelişim sürecini öğrenir 2) Birliğin Genel Politikaları hakkında bilgi sahibi olur 3) AB Ortak Tarım Politikası amaç ve araçlarını öğrenir 4) Ortak Tarım Politikasının Sorunları ve Reform Çalışmalarını bilir 5) Türkiye ve AB?nin Tarımsal Yapısını Karşılaştırır ve farkları görebilir 6) Türkiye?nin OTP'na uyumu konusunda yapılan ve yapılmakta olan çalışmaları öğrenir 7) AB Tarım Müzakere Süreci ve üye ülke deneyimlerini öğrenir ve sonuç çıkarır
Dersin İçeriği
Avrupa Birliğinin Kuruluşu ve Üyeleri, Birliğin Organları, Birliğin Amacı, Birliğin Genel Politikaları, AB Ortak Tarım Politikası amaç ve araçları, Ortak Tarım Politikasının Finansmanı, Ortak Piyasa Düzenleri, Ortak Tarım Politikasının Sorunları ve Reform Çalışmaları, Türkiye ve AB?nin Tarımsal Yapısının Karşılaştırılması, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri ve Tarım Sektörü, Türkiye?nin OTP'na uyumu, AB ilerleme Raporları ve Türkiye Tarımı, AB Tarım Müzakere Süreci ve üye ülke deneyimleri, AB Türkiye Tarım Müzakere Süreci
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
10
Ödevler
2
30
60
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
176
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar
Oskam A., Burrell A., Temel T., van Berkum S., Longworth, N. ve Vilchez, I.M.2004. Turkey in the European Union, Consequences for Agriculture, Food, Rural Areas and Structural Policy. Rural Areas and Structural Policy. Final Report. Wageningen University, 2004. Çakmak, H ve ark., 2000. Tarım Politikalarında Yeni Denge Arayışları ve Türkiye. TÜSİAD, Yayın no: TÜSİAD-T/99-12/275., Ankara Eraktan, G., 1990. Avrupa Topluluğu Ortak Tarım Politikası. Ankara Üniv. TAUM., Ankara. Fennell, R., 1979. The Common Agricultural Policy of the European Community. Its Institutional and Administrative Organisation. Granada, Allanheld, Osmun, Montclair. Yavuz, F., 2001. Tarım Politikası?II, Genel Politikalar Ve Uluslar Arası Tarım Ticareti, , Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 186, Erzurum
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında hazırlanan ders sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler
Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar
Sınav öncesindeki derste karşılıklı soru cevap ve tartışma ortamında genel tekrar yapılır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
4
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
2