of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5144
Ekonomi Araştırmalarında Bilgisayar Kullanımı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tarım ekonomisi alanında kullanılan bilişim tekniklerinin kullanımı, bu alanda kullanılan kaynaklara ulaşım yolları ve kullanılan başlıca paket programların öğretimi
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bilişim teknikleri ile ilgili temel kavramları özümseyebilmesi 2) Verilere ulaşma yollarını öğrenimi 3) Veri analizinde kullanılan pakete programların kullanılması 4) Tarım ekonomisi verilerinin analizinde kullanılan istatistik paket programlarının öğrenimi 5) Rapor hazırlama ve sunma yeteneği
Dersin İçeriği
Tarım ekonomisi alanında kullanılan bilişim tekniklerin öğretimi, kullanılan paket programların ileri düzeyde kullanımı, e-ticaret, uzaktan öğrenme gibi tekniklerin kullanımı anlatılacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
3
48
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
5
60
Ödev
1
20
Ödevler
3
5
15
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
1
5
5
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yavuz, F., K. Peker, A. Keskin, “Tarım Ekonomisi Analizlerinde Bilgisayar Kullanım Ders Notu”, Erzurum.
Diğer Kaynaklar
Esengün, K., Tunel, M. 2000. BİLGİSAYAR I, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:54, Ders Notları Seri No: 30, Tokat
Materyal
Dokümanlar
Internet kaynakları
Ödevler
Haftalık işlenen derslerle alakalı ödevler
Sınavlar
Bir ara sınav, bir final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
4
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
3