of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5145
Uluslararası Tarımsal İlişkiler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, uluslararası tarımsal ilişkilerin önemi, küresel tarımsal ilişkilerin yapısı ve seyri, uluslar arası tarımsal ilişkileri yönlendiren önemli kuruluşlar, tarımda küreselleşmenin sonuçları, DTÖ İleri tarım müzakereleri, AB Tarım müzakereleri Türkiye Tarımının Uluslar arası Tarım Politikalarına Entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) uluslararası tarımsal ilişkilerin önemini öğrenir 2) küresel tarımsal ilişkilerin yapısı ve seyri hakkında bilgi sahibi olur 3) uluslar arası tarımsal ilişkileri yönlendiren önemli kuruluşlar ile tarım ve çokuluslu şirketleri öğrenir 4) uluslararası tarımsal ilişkilerin politik boyutunu öğrenir 5) tarımda küreselleşmenin sonuçları hakkında bilgi sahibi olur 6) DTÖ İleri tarım müzakerelerini öğrenir 7) AB ilişkilerindeki tehditler ve fırsatlar 8) AB tarım müzakere süreci ve güncel gelişmeleri öğrenir
Dersin İçeriği
Uluslararası tarım politikası ve uluslararası tarımsal ilişkilerle ilgili kavram ve kapsam, Uluslararası tarımsal ilişkilerin politik boyutu, Dünya Tarımsal Ürünler Ticareti, İkili ve çok taraflı olarak yürütülen tarımsal faaliyetler, Tarım kesimine yönelik uluslararası yardımlar ve bu yardımların yardımı yapan ve alan ülkeye etkileri, AB Tarım müzakereleri, Türkiye AB ilişkilerindeki tehditler ve fırsatlar, DTÖ ve AB tarım müzakere süreci ve güncel gelişmeler, Türkiye Tarımının Uluslar arası Tarım Politikalarına Entegrasyonu.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
50
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
1
30
30
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
186
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş ppt sunusu
Diğer Kaynaklar
Seyidoğlu, H., 1996. Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama. Güzem Yayınları No:11 İstanbul. Karluk, R., 1990. Dünya Ekonomisinde Uluslararası Ekonomik Kuruluş ve Birleşmeler. Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. Alpar, C., M. T. Ongun, 1985. Dünya Ekonomisi ve Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar Azgelişmiş Ülkeler Yönünden Değerlendirme. Türkiye Ekonomi Kurumu Yay. No: 1985/3. Ankara. Aydın, C. 2004. Dünya Ticaret Örgütü Tarım Müzakereleri, AB ve Türkiye’nin Pozisyonları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Ankara İKV.2005. Avrupa Birliği İle Katılım Müzakereleri Rehberi. İktisadi kalkınma Vakfı Yayınları No:184, İstanbul Çakmak, E.H ve Akder, H. 1999. Dünya Ticaret Örgütü-Tarım Anlaşması'nın Yeni Görüşme Dönemi ve Türkiye: Olanaklar, Kısıtlar ve Stratejiler. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın no: 34, Ankara Aksoy, M.A. (2005), "Global Agricultural Trade Policies", Global Agricultural Trade Policies and Developing Countries, Ed. M.A. Aksoy ve J.C. Beghin, The World Bank, Washington D.C., 37-53. Ertuğrul, C. 2004. Tarımda Küreselleşme, Uruguay Görüşmeleri ve Sonrası, Odak Yayınları, Ankara
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
3
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
3