of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5146
Tarım Politikası Analizi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Tarım ve gıda sektörünün temel özellikleri, Tarım ve gıda politikasına ilişkin kavramlar, Tarım politikası biliminin konuları, tarım ve gıda politikalarının amaçları ve araçları, Türkiye?de tarım ve gıda politikasını oluşturan kuruluşlar ve tarım politikasının yürütücüleri, Tarım ve gıda politikasının uygulama alanları, tarımsal destekleme yöntemleri, araçları, etkileri ve sonuçları konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Politika Kavramı, tarım ekonomisi ve tarım politikası 2) Tarım sektörüne müdahale nedenlerini ve tarım politikasının etkilerini öğrenir, 3) Tarım politikasının hedeflerini, amaç, araç ve yürütücülerini öğrenir 4) Türkiye?de Tarım politikasının uygulama alanlarının neler olduğu ve bu alanlara ilişkin uygulanan politika önlemlerini öğrenir 5) AB?ye Uyum Çerçevesinde Tarım Politikalarını öğrenir 6) Tarım sektöründe karşılaşılan politika problemlerini bilir 7) Tarımsal destekleme araç ve yöntemlerini ve uygulanma biçimlerini bilir 8) Kürselleşmenin Türkiye tarımına etkilerini öğrenir 9) Tarımda reform arayışlarının nedenlerini bilir
Dersin İçeriği
Politika Kavramı, Makro Ekonomi ve Tarım Politikası, Tarımda İstikrarsızlık, Tarımda Düşük Gelir, Tarım Politikası Analizleri, Türkiye?de Tarım Politikalarının Tarihi Gelişimi, Türkiye?de Uygulanmakta olan Mevcut Tarım Politikaları, Tarım Kanunu ve Tarım Stratejisi, AB?ye Uyum Çerçevesinde Tarım Politikaları, DTÖ Kurallarına Uyum Çerçevesinde Tarım Politikaları, Türkiye?de Tarım Politikalarında Reform İhtiyacı, Türkiye için Alternatif Tarım Politikaları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
10
Ödevler
2
30
60
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar
? Gülcan ERAKTAN, 2001. Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye?de Tarımsal Destekleme Politikası Uzel Yayınları, İstanbul ? Eraktan, G., 1989. Tarım Politikası?I , Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1163, Ankara. ? Yavuz, F., 2001. Tarım Politikası?II, Genel Politikalar Ve Uluslar Arası Tarım Ticareti, , Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 186, Erzurum. ? Babacan, A., 1999. Genel Tarım Politikaları Çerçevesinde Doğrudan Gelir Ödemeleri Sistemi, , Ankara ? Dpt, 2001. Tarımsal Politikalar Ve Yapısal Düzenlemeler Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Dpt: 2516, Öik:534, Ankara. ? Ronald Knutson, 2003.Agricultural And Food Policy 5 Book Cased (Hardback) ? Frank Ellis, Alan Buckwell (Series Editor), Ian Carruthers (Series Editor), Hassan Hakimian (Series Editor), Jonathan Kydd (Series Editor), John Prescott (Series Editor) 2004. Agricultural Policies İn Developing Countries (Wye Studies İn Agricultural And Rural Development)
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında hazırlanan ders sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler
Konulara bağlı olarak örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar
Bir ara sınav ve bir yıl sonu sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
5
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
5