of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5147
Doğal Kaynaklar ve Çevre Politikası
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma açısından günümüzde kazandığı kritik önem ve buna karşılık özellikle ülkemizde bugüne kadar göz ardı edilen doğal kaynak yönetimi ve önemi hususunda gerekli bilinç, bilgi, beceri ve yeteneğin kazandırılması.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Doğal kaynakların önemini fark eder ve doğal kaynakların yeterliliği sorununu bilir 2) Doğal kaynakların kötü yönetilmesinin nedenlerini öğrenir ve doğal kaynakların koruma ve işlenmesinde alternatifleri bilir 3) Doğal kaynaklar ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi öğrenir 4) Doğal kaynakların kullanılmasının modellenmesini öğrenir 5) Doğal kaynaklara yönelik kamusal politikaları öğrenir 6) Doğal kaynakların fayda ve maliyetlerinin ölçülmesini bilir 7) Arazi kullanımında sosyal verimlilik ve ekonomik analiz yaklaşımlarını öğrenir 8) Çevre kirliliğinin nedenleri ve çevre politikası araçlarını öğrenir 9) Tarımda çevre yönetimi esaslarını bilir
Dersin İçeriği
Doğal kaynakların önemi; ekoloji, birincil enerji kaynaklar, ikincil enerji kaynakları, doğal kaynaklar ve çevre; doğal kaynaklar ve ekolojik denge; çevre ve sürdürülebilir kalkınma. yenilenebilen ve yenilenemeyen doğal kaynaklar ve özellikle hava, su, toprak, flora ve fauna, madenler ve enerji kaynaklarından yararlanma, çevre kirliliğinin kontrolü, tarımda çevre yönetimi, ekonomik büyüme ve gelişme,
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
10
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
2
20
40
Uygulama
0
0
Proje
1
10
10
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar
Koray BAŞOL, Mustafa DURMAN, Hüseyin ÖNDER .2007. Doğal Kaynakların ve Çevrenin Ekonomik Analizi. Alfa Aktüel yayınları. Ali Rıza Karacan, 2007. Çevre Ekonomisi Politikası. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını E. Kula,2004. Economıcs Of Natural Resources, The Envıronment. Chapman & Hall David W. Pearce, R. Kerry Turner. 1989. Economics Of Natural Resources And The Environment. The Johns Hopkins University Press
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının temini,
Ödevler
Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar
Bir ara sınav ve bir yıl sonu sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
4
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
5