of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5148
Türkiye Ekonomisinin Analizi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Bahri Karlı
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin ana hedefi 1923'ten günümüze Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin ortaya konulmasıdır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dönemsel olarak Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri bilir Sektörlerin gelişimini bilir ve analiz eder Türkiye ekonomisi dünya ölçeğinde analiz eder
Dersin İçeriği
Cumhuriyetin ilk yıllarında mevcut sosyal-ekonomik durum, 1938-1949 dönemindeki gelişmeler, 1950-1960 dönemi, planlı dönemler, 1961-1979 dönemi, 24 Ocak kararları, 1980-1994 dönemi, 1995-2000 dönemi, 2001?den günümüze gelişmeler, dönemler itibariyle ekonomik gelişmelerin analizi, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri ve önemi, milli gelirdeki gelişmeler, nüfus yapısı, işgücü yapılarındaki gelişmeler, gelir dağılımı, yatırımlar, iç ve dış borçlar, Türkiye'de sektörlerin yapısal analizi; tarım, sanayi, hizmetler, Türkiye'nin dış ticaret politikası, Türkiye'nin yabancı sermaye politikası ve serbest bölgeler, Türkiye'de fiyatlar genel seviyesindeki gelişmeler, Türkiye'de ödemeler dengesi, çeşitli gelişmişlik göstergeleri ve Türkiye.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
50
Ödevler
1
60
60
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
176
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çeşitli istatistik kaynaklardan hazırlanmış ekonomik tablolar
Diğer Kaynaklar
EREN, A., 2010. Türkiye Ekonomisi. Ekin Kitabevi Yayınları, 386s. KAFAOĞLU A.B., 2004. Türkiye Ekonomisi / Yakın Tarih ? 1. Kaynak Yayınları, 431 s. KAFAOĞLU A.B., 2008. Türkiye Ekonomisi / Yakın Tarih ? 2. Kaynak Yayınları, 240 s. KARLUK, R., 2007. Türkiye Ekonomisi'nde Yapısal Dönüşüm / Cumhuriyet'in İlanından Günümüze. Beta Basım Yayım, 640s. KAZGAN, G., 2009. Tanzimat?tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 536s. MÜDERRİSOĞLU. A., 2007. Cumhuriyet'in Kurduğu Yıl Türkiye Ekonomisi. Denizbank Yayınları, 288s. ÖZKARAMETE COŞKUN, N., 2009. Türkiye Ekonomisi, Yeni Yapı (2000-2008). İmaj Yayıncılık, 314s, İstanbul. ŞAHİN, H., 2007. Türkiye Ekonomisi. Ezgi Kitabevi, 620s. YENTÜRK, N., KEPENEK, Y., 2009. Türkiye Ekonomisi. Remzi Kitabevi, 563s, İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının temini,
Ödevler
Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumları
Sınavlar
Bir Ara sınavı ve bir Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
5
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
5