of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5149
Tarım Ürünleri Dış Ticaret Politikaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin dış ticaret ile ilgili temel kavramları kavramasına yardımcı olmak, ihracat ve ithalat şekilleri, dış ticaret şirketleri, dış ticaret için gerekli belgeleri sağlama yolları, dünya dış ticaret düzenlemeleri ve politikalarını inceleme ve Türkiye?nin Dış Ticaret Politikalarının analizini aktarmaktır. Tarım ürünleri dış ticareti ile ilgili Dünya?da ve Türkiye?deki düzenlemeler ve Türkiye?nin tarım ürünleri potansiyelinin analizi gibi konularda bilgi ve görgüsün arttırmak
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
Dış ticarette önemli kavramlar, Başlıca ithalat ve ihracat şekilleri, Dış ticaret şirketleri, Dış ticarette kurumsal yapı Dünya ticaretinin düzenlenmesi ve izlenen politikalar, Dünya?da tarımsal dış ticaretini düzenleyen kurumlar ve ilgili anlaşmalar, Dünya ve AB?de tarımsal dış ticaret potansiyelinin analizi, Türkiye?nin tarımsal dış ticaret , potansiyelinin analizi, Tarımsal dış ticaret istatistikleri, Türkiye?nin genel dış ticaretinin sektörler itibariyle analizi Türkiye?nin genel dış ticaretinin sektörler itibariyle analizi, Türkiye?nin dış ticaret politikaları gelişim seyri, Türkiye?nin tarımsal dış ticaret politikaları gelişim seyri,
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
3
15
45
Devam
0
0
Sunum
2
10
20
Uygulama
0
0
Proje
2
15
30
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
4
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
187
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-Kibritçioğlu, A. 1996. Uluslararası İktisat. TDFOB Yayınları. Ankara.
Diğer Kaynaklar
-Kibritçioğlu, A. 1996. Uluslararası İktisat. TDFOB Yayınları. Ankara.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusunun öğrencilere verilmesi
Ödevler
Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar
Bir Ara sınavı ve bir Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
4
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
4