of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5150
Avrupa Birliği Proje Döngüsü Yönetimi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, proje fikrinin ortaya çıkışından bu fikrin kâğıda dökülmesi, geliştirilmesi, proje için fon başvurularının yapılması, projenin yürütülmesi, bitmesi ve değerlendirilmesi, ardından yeni proje fikirlerinin türetilmesine kadar giden süreçlerin tamamıdır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
Proje Döngüsü Yönetimi Proje Döngüsü Yönetimi İlkeleri Mantıksal Çerçeve Yaklasımında Temel Adımlar Mevcut Durum Analizinin Yapılması Sorun Analizi Paydaslar Analizi Hedefler ve Strateji Analizi MANTIKSAL ÇERÇEVE (LOGFRAME) MATRİSİ DISSAL KOSULLAR: Riskler/Varsayımlar ve Ön Kosullar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
5
50
Ödev
1
50
Ödevler
2
15
30
Devam
0
0
Sunum
1
15
15
Uygulama
0
0
Proje
1
15
15
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
?Fundraising Guide for NGOs?; Bradshaw, Jane; VSO Working Papers in Development; www.vso.org.uk Fund Raising Realities and Strategies: Lessons Learnt at the NGO Cafe?; Sirinvias, Hari; www.gdrc.org ?Principles and Techniques of Fund Raising?; Bartle, Phil; February 2003; www.scn.org Resources for Mobilizing Funding for Development Projects?; Boyson, Jack; Small Grants Program, Social development Department, World Bank, International Youth Foundation, Baltimore, Maryland, USA, www.worldbank.org/ngos ?Towards Financial Self-Reliance: A Handbook on Resource Mobilization for Civil Society Organizations in the South?; Holloway, Richard; www.ngonet.org
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusunun öğrencilere verilmesi
Ödevler
Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar
Sınav öncesindeki derste karşılıklı soru cevap ve tartışma ortamında genel tekrar yapılır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
3
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
4