of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5151
Tarımsal Yayımda Grup Çalışmaları ve Motivasyon Teknikleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hacer Çelik Ateş
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin, yayımda etkin bir şekilde kullanılan grupsal tekniklerin uygulanmasına yönelik detaylı bilgi ve beceri kazanmaları ve bu kapsamda grup sürecini , bir grubun nasıl oluştuğu, nasıl çalıştığı ve bu çalışmaların nasıl planlanıp yönlendirildiği ve grubun nasıl motive edildiği öğrenmeleridir.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Grup kavramını ve gruplarla çalışma yöntemini öğrenir 2. Gruplarla çalışma yöntemleri konusunda deneyim kazanır 3. Yayımda kullanılan grupsal yöntemleri daha iyi öğrenir ve uygular
Dersin İçeriği
Grup kavramı ve gruplarla çalışmanın önemi, grubun oluşum süreci, grup çalışma tekniklerinden rol oynama, küme çalışması, toplantılar, kongreler, panel, seminer, sempozyum, beyin fırtınası, çalıştay ve moderasyon teknikleri ve uygulanma aşamaları, demonstrasyon, tarla günü ve tartışmaların hazırlanma, planlanma ve uygulama ilkeleri, çalışma sırasında ortaya çıkan aksaklıklar ve bunların giderilmesi, grup-birey etkileşimleri, motivasyon kavramı ve teknikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
35
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
15
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
1
15
15
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
173
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çeşitli kaynaklardan hazırlanmış sunum
Diğer Kaynaklar
Taluğ,C.,Tatlıdil,H.1993. Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Ankara Üniversitesi Ders notu, No.141,Ankara Özkaya,T.1996. Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No. 520,İzmir. Roberts, K., 1999. Evaluation of Working in Groups Johnson, D.W. and EP. Johnson, 1997. Joining Together: Group Theory and Group Skills, 6th ed. Allyn and Bacon, Boston. Clark, R. A., J. Timms, et al. (1999). Group processes for rural development - ideas, principles and success factors. The Rural Extension Centre, Gatton College: Gatton. Röling N (1988) ?Extension science: information systems in rural development.? (Cambridge University Press: Cambridge) FAO. 2001. Agricultural and rural extension worldwide: Options for institutional reform in the developing countries, by W.M. Rivera in collaboration with M.K. Qamar and L. Van Crowder. Rome
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusunun öğrencilere verilmesi
Ödevler
Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar
Sınav öncesindeki derste karşılıklı soru cevap ve tartışma ortamında genel tekrar yapılır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
1
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
1