of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5152
Tarımsal Yayımda Eğitim Materyali Hazırlama ve İletişim Becerileri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hacer Çelik Ateş
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin yayım çalışmalarında kullanacakları eğitim materyalini hedef kitleye ve amaca uygun olarak hazırlamayı öğrenmeleri ve iletişim becerisi kazanmalarıdır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Eğitim çalışmalarında hedef kitleye uygun materyal hazırlama tekniklerini öğrenme 2.Bilgileri görselleştirme tekniklerini öğrenme 3.Sunum hazırlama ve sunuş tekniklerini öğrenme 4. Etkin iletişim becerisi kazanma
Dersin İçeriği
İletişim kavramı, iletişimin ögeleri, iletişim süreci, etkili iletişimin koşulları, tarımsal yayımda kullanılan eğitim materyalleri, hedef kitleye göre materyal seçimi, görselleştirme teknikleri,sunu ve anlatım teknikleri, sunu planlama, hazırlama ve sunma, sunumun sözlü ve sözsüz unsurları ,sunumda beden dili, alan kullanımı ve hareketler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
35
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
15
Ödevler
2
25
50
Devam
0
0
Sunum
2
25
50
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
190
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar
Taluğ,C.,Tatlıdil,H.1993. Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Ankara Üniversitesi Ders notu, No.141,Ankara Özkaya,T.1996. Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No. 520,İzmir. McQuail, D 1978. Communication. London: Longman. van den Ban, A. W. and H. S. Hawkins 1996. Agricultural Extension. Second Edition, London: Blackwell Science Ltd.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusunun öğrencilere verilmesi
Ödevler
Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar
Sınav öncesindeki derste karşılıklı soru cevap ve tartışma ortamında genel tekrar yapılır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
1
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
2