of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5153
Su ekonomisi ve politikası
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
2-Hasan Yılmaz
Dersin Amacı
Bu dersin amacı su sorununun ortaya çıkışı ve suyun önemi, ekonomik bir mal olarak suyun özellikleri, su kullanımı ve yönetimi, su politikası ve su ekonomisi konularının öğretilmesidir.
Dersin Hedefleri
su sorununun ortaya çıkışı ve suyun önemi
ekonomik bir mal olarak suyun özellikleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)Su arzı ve talebini etkileyen faktörleri öğrenir
2) Sektörlere göre su kullanımı ve yönetimini öğrenir
3) Dünyada ve Türkiye’de yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyeli ve kullanım durumunu öğrenir
4) küresel iklim değişikliğinin su politikalarına getirdiği değişimi öğrenir
5) Dünyada ve Türkiye’de su politikalarını yöneten kuruluşlar ile su kullanımına çok uluslu şirketlerin etkilerini öğrenir
6) Sürdürülebilir tarım ve su kullanımı ilişkisini öğrenir
7) Tarımsal sulama sistemleri ve su kullanımı etkinliğini öğrenir
8) Sulama yönetimi ve yatırımlarında özelleştirme, tarımsal sulamada özelleştirme uygulamalarını öğrenir
9) sanal su kavramı ve sanal su ticareti anlayışını öğrenir
10) su kullanımı ekonomisinin parametrelerini öğrenir
Dersin İçeriği
Su sorununun ortaya çıkışı ve suyun önemi, ekonomik bir mal olarak suyun özellikleri, su arzı, su arzını etkileyen faktörler, su talebi, su talebini etkileyen faktörler, su ekonomisi, su talebinin fiyat esnekliği, Türkiye’de su ekonomisi, su tasarrufu, Türkiye’deki su kaynaklarının kullanım durumu ve geleceği, tarımda su kullanımı, hane halkı su kullanımı, endüstri su kullanımı, dünyada su politikalarındaki değişimin yönü, dünyada ve Türkiye’de yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyeli, su kaynaklarının geliştirilmesi, dünyada su paylaşımındaki dengesizlikler, küresel iklim değişikliğinin su politikalarına getirdiği değişim, tarımsal sulama politikaları, küresel su politikalarını yöneten kuruluşlar, sürdürülebilir tarım ve su kullanımı, tarımsal sulama sistemleri ve su kullanımı, su yönetimi, su kullanımı ve çok uluslu şirketler, sulama yönetimi ve yatırımlarında özelleştirme, tarımsal sulamada özelleştirme uygulamaları, Türkiye’nin su projeleri, sulama birlikleri, sanal su kavramı ve sanal su ticareti, Avrupa birliği su yönetimi, Ortadoğu su sorunları ve Türkiye, uluslararası hukuk açısından su sorunu ve Türkiye
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
2
32
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
1
16
Ödev
2
50
Ödevler
2
5
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
3
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
3