of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRE5155
Su ekonomisi ve politikası
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Hasan Yılmaz
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı su sorununun ortaya çıkışı ve suyun önemi, ekonomik bir mal olarak suyun özellikleri, su kullanımı ve yönetimi, su politikası ve su ekonomisi konularının öğretilmesidir.
Dersin Hedefleri
1)Su arzı ve talebini etkileyen faktörleri öğrenir
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)Su arzı ve talebini etkileyen faktörleri öğrenir
2) Sektörlere göre su kullanımı ve yönetimini öğrenir
3) Dünyada ve Türkiye’de yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyeli ve kullanım durumunu öğrenir
4) küresel iklim değişikliğinin su politikalarına getirdiği değişimi öğrenir
5) Dünyada ve Türkiye’de su politikalarını yöneten kuruluşlar ile su kullanımına çok uluslu şirketlerin etkilerini öğrenir
6) Sürdürülebilir tarım ve su kullanımı ilişkisini öğrenir
7) Tarımsal sulama sistemleri ve su kullanımı etkinliğini öğrenir
8) Sulama yönetimi ve yatırımlarında özelleştirme, tarımsal sulamada özelleştirme uygulamalarını öğrenir
9) sanal su kavramı ve sanal su ticareti anlayışını öğrenir
10) su kullanımı ekonomisinin parametrelerini öğrenir
Dersin İçeriği
Su sorununun ortaya çıkışı ve suyun önemi, ekonomik bir mal olarak suyun özellikleri, su arzı, su arzını etkileyen faktörler, su talebi, su talebini etkileyen faktörler, su ekonomisi, su talebinin fiyat esnekliği, Türkiye’de su ekonomisi, su tasarrufu, Türkiye’deki su kaynaklarının kullanım durumu ve geleceği, tarımda su kullanımı, hane halkı su kullanımı, endüstri su kullanımı, dünyada su politikalarındaki değişimin yönü, dünyada ve Türkiye’de yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyeli, su kaynaklarının geliştirilmesi, dünyada su paylaşımındaki dengesizlikler, küresel iklim değişikliğinin su politikalarına getirdiği değişim, tarımsal sulama politikaları, küresel su politikalarını yöneten kuruluşlar, sürdürülebilir tarım ve su kullanımı, tarımsal sulama sistemleri ve su kullanımı, su yönetimi, su kullanımı ve çok uluslu şirketler, sulama yönetimi ve yatırımlarında özelleştirme, tarımsal sulamada özelleştirme uygulamaları, Türkiye’nin su projeleri, sulama birlikleri, sanal su kavramı ve sanal su ticareti, Avrupa birliği su yönetimi, Ortadoğu su sorunları ve Türkiye, uluslararası hukuk açısından su sorunu ve Türkiye
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
3
48
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
1
16
Ödev
2
50
Ödevler
2
5
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İlgili kaynaklarla zenginleştirilmiş ppt sunusu
Diğer Kaynaklar
Ralph Turvey, 1976. "Analyzing the Marginal Cost of Water Supply," Land Economics, University of Wisconsin Press, vol. 52(2), pages 158-168.
Grover, Velma I.ebrary. 2006.Water global common and global problems. Enfield, NH : Science Publishers, 2006
Merrett, Stephen, 2002. Water for agriculture: irrigation economics in international perspective, London: Spon Press Taylor&Francis Group, 2002
WB, 2010. Water and Development an evaluation of World Bank support, 1997-2007. Volume 1. Washington, D.C. : World Bank, 2010
Akgün İlhan, 2010. Yeni Bir Su Politikasına Doğru. Türkiye’de Su Yönetimi, Alternatifler ve Öneriler, Sosyal Değişim Derneği Baskı: Eylül Ofset, ISBN no: 978-605-62639-0-3
Lee, Seungho. 2006. Water and development in China the political economy of Shanghai water policy / Hackensack, N.J. : World Scientific, 2006, Series on contemporary China; v. 6.
Frank A Ward and Ari Michelsen. 2002. The economic value of water in agriculture: concepts and policy applications. Water Policy, Volume 4, Issue 5, 2002, Pages 423–446
Bates, B.; Kundzewicz, Z. W.; Wu, S.; Palutikof, J. 2008.Climate change and water. 200 pp.
IPCC Technical Paper VI
Saleth, R. M. 1996. Water institutions in India: economics, law and policy. Book, Record Number: 19961806978, 299 pp.
Regassa E. Namara, Munir A. Hanjra, Gina E. Castillo, Helle Munk Ravnborg, Lawrence Smith, Barbara Van Koppen. 2010. Agricultural water management and poverty linkages Agricultural Water Management 97 (2010) 520–527
James F. Booker, Rıchard E. Howıtt, Arı M. Mıchelsen And Robert A. Young,2012. Economıcs And The Modelıng Of Water Resources And Polıcıes, Special Issue: 25 Years of Natural Resource Modeling: Perspectives of Then and Now, Volume 25, Issue 1, pages 168–218, February 2012
Kay, Brian H. 1999. Water resources: health, environment and development. London: E & Fn Spon, 1999
Roy Brouwer, 2013. Water Resources and Economics, In association with International Water Association (IWA)
Sykes, Dillon J, 2010. Water policy over 35 years .New York : Nova Science Publishers, 2010
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında hazırlanan ders sunularının öğrencilere verilmesi
Ödevler
Konulara bağlı olarak uygulamalı örnek çözümler ve sunumlar
Sınavlar
Bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme
3
2
Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme
3