of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5102
Sosyal Bilimlerde Metodoloji
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hüseyin GÜL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ders; öğrencilerin bilgi, bilim, bilim tarihi, bilimsel yöntem ve teknikler, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma süreci, bilimsel araştırma konu ve soruları, değişken ve türleri, örnekleme, veri toplama ve çözümleme, raporlama ve sunma gibi temel kavramları, yöntemleri ve süreçleri kavramalarını sağlamayı; araştırma soru ve hipotezlerinin temelini oluşturan kavramların sayısal değişkenler haline dönüştürülmesini; bilim ve araştırma etiğini anlamalarını hedefler.
Dersin Hedefleri
1) Bilim ve bilimsel araştırmaya ilişkin temel kavramları bilmek ve araştırma soru ve hipotezlerinin temelini oluşturan kavramların sayısal değişkenler haline dönüştürebilmek 2) Bilimsel araştırma yöntemlerini ve tekniklerini bilmek ve kullanabilmek 3) Bilimsel verileri toplayarak, işleyebilmek ve çözümleyebilmek 4) Bilimsel verileri etkin biçimde raporlayıp sunabilmek 5) Bilim ve araştırma etiğine ilişkin temel bilgilere sahip olmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bilim ve bilimsel araştırmaya ilişkin temel kavramları bilmek ve araştırma soru ve hipotezlerinin temelini oluşturan kavramların sayısal değişkenler haline dönüştürebilmek 2) Bilimsel araştırma yöntemlerini ve tekniklerini bilmek ve kullanabilmek 3) Bilimsel verileri toplayarak, işleyebilmek ve çözümleyebilmek 4) Bilimsel verileri etkin biçimde raporlayıp sunabilmek 5) Bilim ve araştırma etiğine ilişkin temel bilgilere sahip olmak
Dersin İçeriği
Bilgi, bilgi türleri, bilim, bilim tarihi, bilimsel yöntem, bilimsel araştırma, araştırma konu ve soruları, değişken ve türleri, araştırma konusu gibi temel kavramları kavramalarını sağlamayı hedefler. Öğrencilerin teori, araştırma ve ampirik veri arasında ilişki kurabilmesini sağlamaya ve araştırma sürecini, veri toplama tekniklerini ve alan araştırma tekniklerini anlamalarına ve kullanmalarına yardımcı olur. Araştırma sorusu saptanması ve araştırma önerisi hazırlanması; istatistiksel analiz yöntemleri, örnekleme gibi konular işlenir. Kütüphane taraması, internet araştırması ile yazın taraması uygulamalı olarak işlenir ve öğrencilere bir makale incelemesi ödevi yaptırılır. Bir araştırma raporunun nasıl hazırlandığı anlatılarak, uygulamalı olarak araştırma raporu, bir dönem ödevi şeklinde öğrencilere hazırlattırılır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
90
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
M. L. Baydar, Hüseyin Gül ve Ata Akçil, Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, SDÜ Yayınları, Isparta, 2007
Diğer Kaynaklar
1. Hüseyin BAL, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, S.D.Ü. Yayınları No. 20, Isparta, 2001. 2. Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler, Pegem Yayıncılık, 2001. 3. Chave Frankfort NACHMIAS ve David NACHMIAS, Research Methods in the Social Sciences, St. Martin’s Press, 1992.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
1 Vize – 1 dönem proje ödevi
Sınavlar
1 Ara Sınav – 1 Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek