of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5103
Kentleşme, Sosyal ve Yönetsel Sorunlar
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hüseyin GÜL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kentleşme, küreselleşme, kentleşme sorunları, kentleşme politikası gibi temel kavramları ve konuları gözden geçirmek, güncel gelişmleri ve yaklaşımları tartışmak, kentleşmenin yol açtığı sosyal ve yönetsel sorunları, bu sorunlara çözümleri süreçlerini tartışmak.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kentsel ve yönetsel politikalar tartışılır 2) Yerel siyasal aktörlerin kentleşme üzerine etkileri tartışılır 3) Kentleşmenin kültürel, toplumsal ve ekonomik boyutları tartışılır
Dersin İçeriği
Kentleşme süreci, kentleşmenin dinamikleri, kentleşme sürecinin yerel siyasete etkileri, toplumsal ve kültürel değişim sürecinde kentleşmenin etkileri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
40
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
8
96
Ödev
2
30
Ödevler
1
24
24
Devam
0
0
Sunum
1
12
12
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
4
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
70
Toplam İşyükü/Saat
182
Yıliçiin Başarıya Oranı
70
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
30
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ruşen KELEŞ; Kentleşme Politikası, İmge yay. Ankara
Diğer Kaynaklar
• Bookchin Murray, “Ecology and Revolutionary Thought” in Post Scarcity Anarchism (Montreal: Black Rose Books, 1986), p. 80 • Bolin, R. C., Stanford, L., 1998. The Northridge earthquake: vulnerability and disaster, London: Routledge. • Bukhary, S. M. H., 1999. Urban Housing Policy in Bangladesh, pp. 153-163 in Housing Science International, Vol. 23, No: 3. • Demir, Ö., Acar, M., 1997. Sosyal Bilimler Sözlüğü, Vadi Yayınları, Ankara. • Giddens, A., 2000; Sosyoloji, Ayraç Yayınları, Ankara. • Şengül, H.T.,2001; Kentsel Çelişki ve Siyaset,WALD Yayınları, İstanbul. • TMMOB Kentleşme Çalışma Grubu, 2003. Ünlü, A. & Diğerleri, 2003. Avrupa Birliği Uyum Programları Kapsamında Pilot Bölge Olarak Beyoğlu Çöküntü Alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı Rehabilitasyonu Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi Ortak Projesi, İstanbul
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
5
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5