of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5106
Bürokrasi Kuramları ve Türk Bürokrasisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Elvettin AKMAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bürokrasi, gerek kamuda ve gerek özel sektörde söz konusu olan bir fenomendir. Dersin amacı, bu fenomeni teorik ve uygulama olarak irdelemek, çağdaş örgütlerin sorunlarını analiz etmek, bürokrasi ile siyasi kurumlar arasındaki güç ilişkilerini değerlendirmek, bürokrasinin olumsuzluklarını gidermek konusunda çözüm önerilerini tartışmaktır.
Dersin Hedefleri
Modern devlette bürokrasinin doğasının, örgütlenmesinin ve işlevlerinin anlaşılması
Bürokrasinin siyasal yaşamdaki rolünün ortaya konması
Bürokratik gücün kontrol yollarının irdelenmesi ve karşılaştırılması, etkililiklerinin değerlendirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bürokrasi olgusunu farklı yaklaşımlar çerçevesinde tanımlar ve örnekler vererek açıklar.
Bürokratik örgütlerin ortaya çıkışı ve gelişimini tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi faktörler çerçevesinde açıklar.
Weber’in bürokrasi modelini derinlemesine analiz eder.
Türkiye’de bürokrasinin gelişimini anlatır.
Dersin İçeriği
Bürokrasinin tanımı, niteliği ve bürokrasi teorileri, bürokratikleşmeye neden olan faktörler, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde bürokrasi, bürokrasi ve siyaset ilişkileri, bürokrasinin olumsuzlukları, Türkiye´de bürokrasinin tarihi gelişimi, siyasi rolü ve siyasal otorite ile ilişkileri, bürokrasinin sınırlandırılması ve denetimi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
3
48
Ödev
1
60
Ödevler
2
40
80
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
170
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Prof. Dr. Cemil Oktay, Siyasal Sistem ve Bürokrasi, DERİN YAYINLARI, James Q. Wilson, Bürokrasi / Kamu Kuruluşları Neyi Niçin Yaparlar? TODAİE-TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ, Ankara 1996, Bilal Eryılmaz, Bürokrasi ve Siyaset Bürokratik Devletten Etkin Yönetime, ALFA YAYINLARI-DERS KİTAPLARI 2004, Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul 2007., M. Türköne (ed.), Siyaset, Lotus Yayınevi, Ankara 2003., N. P. Mouzelis, Örgüt ve Bürokrasi / Modern Teorilerin Analizi, ÇİZGİ KİTABEVİ, 2001, Burhan Aykaç, Kamu Bürokrasisi ve Türk Kamu Personel Yönetiminde Bürokratik Eğilimler, YÖK Matbaası, Ankara 1997., Dr. Hüseyin Özdemir, Osmanlı Devletinde Bürokrasi, Okumuş Adam Yayıncılık Ve Eğitim Hizmetleri, 2001
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek