of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5108
Türkiye'de Toplum ve Siyaset
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Dersin Yardımcıları
7-Ali Cem GÖZ 7-Mücahit AVCI
Dersin Amacı
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜREÇTE TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE SİYASAL GELİŞİMİNİ VE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİ İNCELEMEK. CUMHURİYETİN İLANINDAN İTİBAREN ÜLKEMİZDE SOSYAL VE SİYASAL HAYATTA ROL OYNAYAN AKTÖRLERİN KARŞILIKLI İLİŞKİLERİNİ TARİHSEL VE GÜNCEL PERSPEKTİFTE ELE ALMAK.
Dersin Hedefleri
1) CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE KADAR DEVAM EDEN DÖNEMDE ÜLKEMİZİN SİYASAL VE SOSYAL GELİŞİMİ VE BUNLARA ETKİDE BULUNAN FAKTÖRLER KONUSUNDA DERİNLEMESİNE BİLGİ SAHİBİ OLMAK 2) ÜLKEMİZDE MEVCUT BULUNAN GÜNCEL SORUNLARIN TARİHSEL ARKA PLANINI ANLAMAK. 3) ÜLKEMİZDEKİ SİYASAL VE TOPLUMSAL GRUPLARIN KARŞILIKLI ETKİLEŞİMİNİ VE BU ETKİLEŞİMLERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLARI KAVRAMAK. 4) ATATÜRK DEVRİMLERİNİN ÜLKENİN SOSYAL VE SİYASAL DÜZENİNE YAPTIĞI ETKİLERİ DEĞERLENDİREBİLMEK.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE KADAR DEVAM EDEN DÖNEMDE ÜLKEMİZİN SİYASAL VE SOSYAL GELİŞİMİ VE BUNLARA ETKİDE BULUNAN FAKTÖRLER KONUSUNDA DERİNLEMESİNE BİLGİ SAHİBİ OLUR. 2) ÜLKEMİZDE MEVCUT BULUNAN GÜNCEL SORUNLARIN TARİHSEL ARKA PLANINI ANLAR. 3) ÜLKEMİZDEKİ SİYASAL VE TOPLUMSAL GRUPLARIN KARŞILIKLI ETKİLEŞİMİNİ VE BU ETKİLEŞİMLERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLARI KAVRAR. 4) ATATÜRK DEVRİMLERİNİN ÜLKENİN SOSYAL VE SİYASAL DÜZENİNE YAPTIĞI ETKİLERİ DEĞERLENDİREBİLİR.
Dersin İçeriği
TÜRKİYE'DE BATILILAŞMA, ATATÜRK REFORMLARI, TÜRKİYE'DE LAİKLİK, TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ, TÜRKİYE'DE MİLLİYETÇİLİK VE ETNİK SORUNLAR, TÜRKİYE'DE SİYASAL KÜLTÜR, TÜRKİYE'DE KADIN HAKLARI, TÜRKİYE'DE SINIFLAR VE SINIF BİLİNCİ, TÜRKİYE'DE MODERNLİK, TÜRKİYE'DE MEDYA-SİYASET İLİŞKİSİ, TÜRKİYE'DE ORDU VE SİYASET, TÜRKİYE'DE CEMAATLER VE SİYASET, TÜRKİYE'DE SİYASAL KATILIM.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
1
15
15
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
23
23
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
33
33
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
170
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. MÜMTAZER TÜRKÖNE - SİYASET 2. ŞERİF MARDİN - TÜRKİYE'DE TOPLUM VE SİYASET MAKALELER 1 3. METİN HEPER - TÜRKİYE SÖZLÜĞÜ\ SİYASET TOPLUM VE KÜLTÜR 4. EMRE KONGAR - İMPARATORLUKTAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 5. SİNA AKŞİN, ÇAĞDAŞ TÜRKİYE IV 1908-1980 6. DAVUT DURSUN, SİYASET BİLİMİ, 7. AHMET TANER KIŞLALI, SİYASET BİLİMİ
Diğer Kaynaklar
1.Rona, Zeynep (ed.), Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 Yılına Toplu Bakış, Tarih Vakfı Yay., 1999, İstanbul, Türkiye. 2. Mardin, Şerif, Türkiye'de Din ve Siyaset, İletişim Yay., 1992, İstanbul, Türkiye. 3.Mazıcı, Nurşen, Türkiye'de Askeri Darbeler ve Sivil Rejime Etkileri, Gür Yay., 1989, İstanbul, Türkiye. 4.Ozankaya, Özer, Atatürk ve Laiklik, Tekin Yay., 1983, İstanbul, Türkiye.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
2
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
2