of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5110
Enerji politikaları ve çevre ilişkileri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-ismail GÖKDAYI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çevre ve ekoloji konusunda kavramlar ve olguların tartışılması
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Çevre ve ekoloji konularında kavramsal irdeleme 2) Ekosistemlerin irdelenmesi 3) Güncel çevre sorunlarının tartışılması 4) Örnek olay incelemeleri
Dersin İçeriği
Çevre ve ekoloji kavramları, çevrebiliminin düşünsel temelleri, siyasal çevrebilim, toplumsal çevrebilim, çevreciliğe bilimsel yaklaşımlar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
8
96
Ödev
1
30
Ödevler
1
24
24
Devam
0
0
Sunum
1
12
12
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
4
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
70
Toplam İşyükü/Saat
182
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Pamir, A. N. (2003). Dünya’da ve Türkiye’de Enerji, Türkiye’nin Enerji Kaynakları ve Enerji Politikaları,
Diğer Kaynaklar
1. İTÜ Görüşü, (2007), “Türkiye’de Enerji ve Geleceği” 2. TEİAŞ, (2007). “Enerji Sektöründe Durum Değerlendirmesi” 3. Pamir, N., (2005), “Enerji Politikaları ve Küresel Gelişme” 4. Tonus, Ö., “Gelişen Avrupa Birliği’nin Enerji Politikaları ve Türkiye” 5. Akar, Y., (2006), “Enerji Piyasası Reformu”
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
5
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5