of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5114
Uluslararası Sosyal Politika
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Adem KORKMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Uluslararası sosyal politika konusunda temel kuramsal bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
Dersin Hedefleri
-Bir bilim dalı olarak uluslararası sosyal politikayı tanımlayabilecektir Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sosyal politika çerçevesindeki ilke ve normlarını yorumlayabilecektir. Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişimi ve kuramsal yapısını tartışır. Uluslararası sosyal politika bilim dalının kapsamı ve konularının günümüze dek süregelen dönem içindeki gelişimini saptar. Uluslararası sosyal politika bilim dalının akademik temellerini sorgular. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirir. Yüzyılda uluslararası sosyal politikalara yön veren olay ve oluşumları sorgular.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bir bilim dalı olarak uluslararası sosyal politikayı tanımlayabilmek Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sosyal politika çerçevesindeki ilke ve normlarını yorumlayabilmek Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişimi ve kuramsal yapısını tartışmak Uluslararası sosyal politika bilim dalının kapsamı ve konularının günümüze dek süregelen dönem içindeki gelişimini saptamak Uluslararası sosyal politika bilim dalının akademik temellerini sorgulamak Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirmek Yüzyılda uluslararası sosyal politikalara yön veren olay ve oluşumları sorgulamak
Dersin İçeriği
Bu ders siyasetin sosyal boyutlarını, toplumda iktidarın doğasını ve dağılımını tanıtır. Ayrıca, toplumdaki siyasal süreç, kurumlar ve farklı gruplar arasındaki ilişkileri inceler. Sosyal siyasetin araçları ve amaçları, devletlerin sosyal politika araçları, sendikalar ve anayasal temelleri, Uluslararası Çalışma Örgütü.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
60
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
10
5
50
Devam
0
0
Sunum
8
4
32
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
186
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek