of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5118
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine karşı suçlar ve Soruşturulmasındaki Özellikler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kamu yönetimi alanındaki suçlara ilişkin temel bilgilerin öğretilmesi
Dersin Hedefleri
Kamu görevlisi kavramı ve kamu yönetimine karşı suçlar ile bu suçların nasıl soruşturulacağı öğrenilmiş olur
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kamu görevlilerinin görev suçlarındaki soruşturma konusunda bilgi sahibi olmak Soruşturmacı veya denetim elamanı veya müfettiş olarak yaptığı soruşturma sırasında tespit ettiği hukuka aykırılıkları ceza hukuku açısından nitelendirebilmek Kamu yönetiminin güvenilirliğine karşı işlenen suçlar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak Kamu yönetimindeki yolsuzlukların ceza hukuku açısından hangi suçları oluşturduğunu tespit edebilme
Dersin İçeriği
Türk Ceza Kanununda yer zimmet, rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma gibi kamu idaresinin güvenirliğine karşı suçlar ile bu suçların soruşturmasındaki izin sistemi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
3
12
36
Devam
0
0
Sunum
2
15
30
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
177
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Necati Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye Karşı Suçlar, Ankara 2006 2. İzzet Özgenç, Zimmet Suçu, Ankara 2007 3. Turhan, Faruk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2006 4. Emin Artuk/Ahmet Gökcen/Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2008. 5. İzzet Özgenç, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, Ankara 2002 6. Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, s. 729- 849, 6. Bası Ankara 2008 7. İsmail Malkoç/ Mahmut Güler, Zimmet, İrtikap, Rüşvet ve Başlıca Memur Suçları, Ankara 1993. 8. İlhan Üzülmez, Yeni Türk Ceza Kanununda Zimmet Suçu, HPD 2005, Sayı 5, s. 216 vd. 9. Sedat Bakıcı, Zimmet, Rüşvet, İrtikap Suçları, Ankara 1988. 10. Ali Parlar/Muzaffer Hatipoğlu, Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt I-II, Ankara 2007.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, 4483 sayılı Kanun
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek