of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5124
Kamu Yönetiminde Küresel Etkiler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Küreselleşme sürecinin kamu yönetimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Sürecin ekonomik, kültürel ve yönetsel alanlarda ülkeleri etkilediği ve ülkelerin kamu yönetim sistemlerinin bu etkilenimin dışında kalamadığı görülmektedir. Süreçle birlikte şekillenen kamu yönetimi anlayışı incelenmektedir.
Dersin Hedefleri
1. Küreselleşmenin Kamu Yönetimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi 2. Süreçte oluşan yönetim anlayışının ve aktörlerin öğrenilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Küreselleşme sürecini anlamlandırabilmek 2) Küreselleşme sürecinin tarihsel gelişimi hakkında bilgilenmek 3) Küreselleşme sürecinin etki alanlarını tespit etmek 4) Küreselleşme ulus devlet ilişkisini belirlemek 5) Küreselleşen sorun alanlarını tespit etmek 6) Oluşan yeni yönetsel aktörleri ve etkilerini incelemek 7) Küreselleşme sürecinin Türk kamu Yönetim sistemine olan etkilerini belirlemek.
Dersin İçeriği
Küreselleşme sürecini tanımlama ve farklı yaklaşımların incelenmesi. Küreselleşme sürecinin hem genel düzeyde hem de Türkiye yönetsel sistemi üzerindeki dönüştürücü etkisinin incelenmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
2
15
30
Devam
0
0
Sunum
2
15
30
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
176
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara–2003. 2. Bauman, Zygmunt; Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul–1999. 3. Arslan, Osman; Kuramsal ve Tarihsel Aşamalarıyla Sivil Toplum ve Türkiye Gerçeği, Bayrak Yayınları, İstanbul–2001. 4. Masca, Mahmut; Küreselleşmenin Ekonomik Yönden Analizi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, S:4, Manisa–1998. 5. Geray, Haluk; Enformasyon Toplumu ve Türkiye: Erişim Açısından Bir Değerlendirme, Yeni Türkiye, s.20, Ankara–1998. 6. Chossudovsky, M.; Yoksulluğun Küreselleşmesi, IMF ve Dünya Bankası Reformlarının İçyüzü, Çivi Yayınları, İstanbul-1999. 7. Arıboğan, Deniz Ülke; Globalleşme Senaryosunun Aktörleri, Der Yayınları, İstanbul–1996.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek