of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5125
İdarenin Sorumluluğu
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kamu yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere idari işlem ve eylemlerden kaynaklanan zarar ve ziyanın doğması halinde idarenin nasıl ve ne şekilde sorumlu tutulabileceğini aktarmak, idarenin işlem ve eylemlerinde dikkat etmesi gereken ayrıntıları belirtmek
Dersin Hedefleri
İdari işlem ve eylemlerden doğan zararların tazmin yol ve yöntemleri İdari işlem ve eylemlerin tesis edilmesi sırasında dikkat edilecek unsurların bilinmesi İdarece zarara uğratılma halinde yargısal başvuru yollarının bilinmesi Açılabilecek olası idari yargıda Tam Yargı Davalarının şart ve şekillerinin öğrenilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Yüksek mahkemelerin kararlarının değerlendirilmesi
Dersin İçeriği
Sorumluluk, sorumluluk hukuku, idarenin işlem ve eylemlerinin sonuçları, idarenin sorumluluğu, kusurlu ve kusursuz sorumluluk ayrımı, tam yargı davaları ile mahkeme kararlarının tartışılması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
192
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
- E. Ethem Atay ve diğerleri, İdarenin Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları, Ankara. - Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. - S.Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul. - Lütfi Duran, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, Ankara. - Tuncay Armağan, İdarenin Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları, Ankara.
Diğer Kaynaklar
- M.Reşit Karahasan, Tazminat Hukuku Maddi Tazminat, Ankara. - Ahmet İyimaya, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sorunları, Ankara. - İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul. - A.Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Ankara. - Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara. - Ramazan Çağlayan, Tarihsel, Teorik ve Pratik Yönleriyle İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, Ankara. - Ramazan Çağlayan, İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, Ankara. - Celal Erkut, “Deprem ve İdarenin Sorumluluğuna İlişkin Danıştay’ın Yaklaşımı”, Deprem ve Hukuk, İstanbul. - Hamit Hancı, Malpraktis, Tıbbi Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumluluğu, Ankara. - Orhan Özdeş, “Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu ve Devlet”, Danıştay Dergisi, S.2, s.9. - A.Şeref Gözübüyük, “Terör Olayları ve Yönetimin Sorumluluğu”, AÜSBFD. C.50, ss.193-200. - Cemil Kaya, “Avrupa Konseyi’ndeki Gelişmeler Işığında 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun”, Uluslar arası Hukuk ve Politika, C.10, ss.25-42. - Yakup Bal, Yahya Şahin, Mustafa Akbulut, Danıştay 10.Dairesinin Tazminat Davalarına İlişkin Seçilmiş Kararları, Ankara. - Danıştay Dergisi, the Decisions of the Council of State, www.danistay.gov.tr - The Decisions of the Court of Conflicts, www.resmigazete.gov.tr - The Decisions of Constitutional Court, www.anayasa.gov.tr - The Decisions of ECHR www.echr.int/echr/Homepage_EN
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek