of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5126
Türk Anayasal Düzeninde Temel Hak ve Özgürlükler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
1982 Anayasası’nın benimsediği temel hak ve özgürlükler sistemini öğretmektir.
Dersin Hedefleri
1) 1982 Anayasası’nın insan haklarına yaklaşımını kavramak 2) 1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin genel rejimini bilmek 3) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili sorunları yorumlayabilmek ve çözebilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) 1982 Anayasası’nın insan haklarına yaklaşımını kavrar. 2) 1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin genel rejimini bilir. 3) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili sorunları yorumlayabilir ve çözebilir.
Dersin İçeriği
Hak ve özgürlük kavramı, İnsan haklarının tarihsel gelişimi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasalarında temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi, 1982 Anayasasının insan hakları anlayışı, 1982 Anayasasına göre temel hak ve özgürlüklerin niteliği, sınırlanması ve durdurulması, temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması, temel hak ve özgürlüklerin anayasa yargısı yoluyla korunması, 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin karşılaştırılması, Anayasa Mahkemesi ve AİHM İçtihatlarının karşılaştırılması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
2
8
16
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Emine Karacaoğlu, Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları, Yetkin, Ankara 2009; Abdurrahman Eren, Türkiye'de İnsan Haklarının Korunması, Turhan, Ankara 2007; Osman Doğru, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları, Cilt III-IV, Legal, İstanbul 2008.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek