of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5128
Kamu Yönetimi Teorisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
 
Dersin Hedefleri
kamu yönetimi sistemini tüm yönleriyle ele almak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)Kamu Yönetiminin teorik ve kuramsal altyapısı hakkında bilgi edinir. 2)Türk Kamu yönetimin merkez ve taşra yapılanması, taşranın denetlenmesi ve kamu yönetimin yapısal sorunlarına ilişkin temel bilgi sahibi olur. 3) Yazılı ve sözlü sunum becerisi gelişir.
Dersin İçeriği
Kamu yönetiminin niteliği, kamu yönetiminin örgütlenmesi ve genel özellikleri hakkında bilgi verilmesi, Kıta Avrupası?nda18. y.y. Kameral bilimin doğuşu, Kıta Avrupa?sında hukuk devleti ve sermaye birikimi sürecinde yönlendirici olan kamu yönetimi yaklaşımı, ABD?de ortaya çıkan ?Bağımsız? Kamu Yönetimi Disiplini, Geleneksel Yaklaşım ve örgüt teorileri (Taylor, Fayol, Weber), Yeni Kamu Yönetimi Akımı, Ekonomi, etkinlik, verimlilik temelinde Kamu Tercihi Teorisi, Yönetim İdeolojisi teorisi, Neo-liberal politikalar ve devlette değişim, Yeni Kamu İşletmeciliği, Yönetişim, Kuantum ve Kaos Teorileri, Kriz Yönetimi, Kamu yönetiminde halkla ilişkiler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
3
48
Ödev
1
60
Ödevler
2
40
80
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
170
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Turgay Ergun, Kamu Yönetimi, TODAİ Yayınları, Ankara 2004, Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007, Şinasi AKSOY, Yılmaz ÜSTÜNER, Kamu Yönetimi, Nobel Yay., Ankara 2007, Prof. Dr. Eyüp G. İsbir/ Dr. M. Akif Özer/ Prof. Dr. Burhan Aykaç/ Prof. Dr. Nuri Tortop/ Dr. Hüseyin Yayman, Yönetim Bilimi, Der:Nuri Tortop, NOBEL YAYIN DAĞITIM, Ankara 2007, Şinasi AKSOY, Şeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Turhan Kitabevi, Ankara 2006, M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007, Hamza Al, Yeni Kamu Yönetimi, Değişim Yayınları, 2008, Asım Balcı - Ahmet Nohutçu - Namık Kemal Öztürk - Bayram Coşkun, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008, Metin Kazancı, Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, Ankara 2008.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek