of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5130
Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kamu Yönetimi disiplinin gelişim süreci ve geçirdiği aşamalarla ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak
Dersin Hedefleri
1) Kamu Yönetimi disiplinini anlama 2) Kamu yönetimi disiplininin önemini anlama 3) Kamu Yönetimi disiplininin evrimini anlama
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kamu Yönetimi disiplinini anlar 2) Kamu yönetimi disiplininin önemini anlar 3) Kamu Yönetimi disiplininin evrimini anlar
Dersin İçeriği
Kamu yönetimi disiplinin sorunlarının anlaşılması ve çözüm üretilmesinin sağlanması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
20
3
60
Ödev
0
0
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
182
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. KOÇEL, Tamer, (2003), İşletme Yöneticiliği, 9. bası, Beta Basım, İstanbul. 2. AYDIN, A. Hamdi, (2008), Yönetim Bilimi, 2. bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 3. MOUZELIS, N.P., (2001), Örgüt ve Bürokrasi, (Çev. H. Bahadır Akın), Çizgi Kitabevi, Konya. 4. BARANSEL, Atilla, (1993), Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, 3. bası, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul. 5. DİMOCK, Marshall E., (1954), Amme İdaresinin Prensipleri, (Çev. Nermin Abadan), AÜSBF, Ankara. 6. GÜLER, Birgül A., (1994), “Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi”, AİD, Cilt 27, Sayı 4, Ankara. 7. ERGUN, Turgay, (1997), “Postmodernizm ve Kamu Yönetimi”, AİD, Cilt 30, Sayı 4, Ankara. 8. EMRE, Cahit, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Yayımlanmamış Ders Notları, AÜSBF, Ankara. 9. WALDO, Dwight, (1976), “Comperative and Development Administration Retrospect and Prospect”, Public Administration Review, November-December 1976.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek