of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5131
Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politikalar
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Adem KORKMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sosyal politika konusunda temel kuramsal bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Sosyal politika ve sosyal devlet olgularını tanımlayabilecekler, bunları hazırlayan koşulları özetleyebilmek Toplumdaki sosyal sorunları analiz edebilecekler, çözüm seçenekleri önerebilmek Topluluk önünde bir sosyal sorunu sunabilmek, tartışabilmek Yüzyılda sosyal politikalara yön veren olay ve oluşumları sorgulamak Bir bilim dalı olarak sosyal politikayı tanımlayabilmek Küreselleşen işgücü piyasası v sorunları hakkında yorum yapabilmek Devletin sosyal niteliğini kısıtlayan durumlar hakkında fikir sahibi olmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sosyal politika ve sosyal devlet olgularını tanımlayabilecekler, bunları hazırlayan koşulları özetleyebilecekler Toplumdaki sosyal sorunları analiz edebilecekler, çözüm seçenekleri önerebilecek Topluluk önünde bir sosyal sorunu sunabilecekler, tartışabilecekler Yüzyılda sosyal politikalara yön veren olay ve oluşumları sorgular Bir bilim dalı olarak sosyal politikayı tanımlayabilecektir. Küreselleşen işgücü piyasası v sorunları hakkında yorum yapabilme Devletin sosyal niteliğini kısıtlayan durumlar hakkında fikir sahibi olmak
Dersin İçeriği
Sosyal politika konusu, kapsamı ve temel yaklaşımı, sosyal sorunlar ve sosyal politika
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
60
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
10
5
50
Devam
0
0
Sunum
8
4
32
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
186
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek