of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5132
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler, Uygulamaları ve Sorunları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Yakup ALTAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yönetimin halka kendisini anlatarak halkla arasındaki paradigmatik uyumu sağlamasının yanında, dış ülkelerle olan ekonomik ve siyasal ilişkilerde de halkla ilişkiler, uygulanması gereken bir teknikler bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ders ile sorunların net olarak tespit edilmesi ve çözüm önerileri üretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
1) Kamu kurumlarındaki halkla ilişkiler uygulamalarını öğrenmek 2) Sorun alanlarını kavramak 3) Yazılı ve sözlü sunum becerisi geliştirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kamu kurumlarındaki halkla ilişkiler uygulamalarını öğrenir. 2) Sorun alanlarını kavrar. 3) Yazılı ve sözlü sunum becerisi gelişir.
Dersin İçeriği
Halkla ilişkilerin doğuşu ve öneminin artması, kamu yönetiminin yapısının ve kararlarının halka açıklanması ( yönetimde açıklık), halkın beklentilerinin öğrenilmesi, kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulamakları, kamuda halkla ilişkiler uygulamalarına ilişkin sorun alanları ve sonuçları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Nuri TORTOP, Halkla İlişkiler, Yargı Yay,. Ankara 1993; Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, İstanbul 1997; İrfan Erdoğan, Halkla İlişkiler, Erk Yayınları, İstanbul 2008; P. Eraslan Yayınoğlu, Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler, Birsen yay, 2005; Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ezgi kitabevi, Bursa 1996;
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek