of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5133
Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimlerin içinde bulunduğu sorunlar hakkında öğrencilerde farkındalık yaratmak
Dersin Hedefleri
1) Yerel yönetim ile ilgili kavramları derinlemesine öğrenme 2) Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin tarihsel, ekonomi-politik gelişimini ortaya koyma 3) Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin örgütsel, mali personel yapılarını öğrenme 4) Yerel yönetimlerin mevcut sorunlarını tespit etme 5) Yerel yönetimlerin reform süreçlerini derinlemesine anlayabilme 6) Küreselleşme sürecinde yerel yönetimlerdeki dönüşümleri anlamlandırabilme 7) Dünyadaki bölgeselleşme süreçleri bağlamında yerel yönetimlerin yerini tanımlayabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Yerel yönetim ile ilgili kavramları derinlemesine öğrenir 2) Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin tarihsel, ekonomi-politik gelişimini ortaya koyar 3) Dünyadaki ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin örgütsel, mali personel yapılarını öğrenir 4) Yerel yönetimlerin mevcut sorunlarını tespit eder 5) Yerel yönetimlerin reform süreçlerini derinlemesine anlar 6) Küreselleşme sürecinde yerel yönetimlerdeki dönüşümleri anlar 7) Dünyadaki bölgeselleşme süreçleri bağlamında yerel yönetimlerin yerini tanımlar
Dersin İçeriği
Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimleri, içinde bulundukları sorunlarla incelemek ve çözümler üretebilmek
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
20
3
60
Ödev
0
0
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
182
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. İçişleri Bakanlığı, (1999), Dünyada Mahalli İdareler, İçişleri Bakanlığı Yayını, Ankara. 2. DERDİMAN, Cengiz, (2007), İdare Hukuku, 2. b., Alfa Aktüel, Bursa. 3. KALABALIK, Halil, (2005), Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara. 4. ÖZGÜR, Hüseyin-KÖSECİK Muhammet, (Edt.), (2005), Yerel Yönetimler Üzerine Yazılar-1 Reform, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 5. ÖZGÜR, Hüseyin-KÖSECİK, Muhammet, (Edt.), (2007), Yerel Yönetimler Üzerine Yazılar-1 Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 6. ÖZGÜR, Hüseyin-PARLAK, Bekir, (Edt.), (2006), Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktüel, Bursa. 7. ÇUKURÇAYIR, M. Akif, (Der.), (2003), Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi, Çizgi Kitabevi, Konya. 8. ASLANOĞLU, Rana A., (1998), Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Asa Kitabevi, Bursa. 9. NALBANT, Atilla, (1997), Üniter Devlet, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 10. UYGUN, Oktay, (2002), Federal Devlet, İtalık Yayınları, Ankara.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek