of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM5135
Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlemsel Sorunları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bürokrasi yapısal ve işlemsel özelliklere sahip bir örgüt biçimidir. Türk kamu yönetiminin sorunları da bu açıdan bakıldığında yapısal ve işlemsel sorunlar şeklinde ele alınabilir. Bu yaklaşım, sistemin aksayan işlemeyen yönlerinin tespiti ve buna yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesinde önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Dersin amacı öğrencilere, disiplinin kuram-yöntem bakımından temel özelliklerini ve başlıca sorunlarını, bir bütün olarak kavratmayı amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
1) Disiplinin kuram-yöntem bakımından temel özelliklerini ve başlıca sorunlarını, bir bütün olarak kavramak 2) Bürokrasinin örgütsel ve işlemsel sorunlarını öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Disiplinin kuram-yöntem bakımından temel özelliklerini ve başlıca sorunlarını, bir bütün olarak kavrar 2) Bürokrasinin örgütsel ve işlemsel sorunlarını öğrenir
Dersin İçeriği
Bürokratik örgütlenme ve özellikleri, Türk Kamu yönetiminin yapısı ve özellikleri, kamu yönetiminin yapısal sorunları ( merkeziyetçilik, örgütsel büyüme, gizlilik ve dışa kapalılık, yönetimde tutuculuk vs.), kamu yönetiminin işlemsel sorunları ( kuralcılık ve sorumluluktan kaçma, siyasallaşma, rüşvet ve yolsuzluk, kayırmacılık vs.), çözüm önerileri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Cahit EMRE, Yönetim Bilimi Yazıları, İmaj Yayıncılık, Ankara 2003; Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007; Şinasi AKSOY, Yılmaz ÜSTÜNER, Kamu Yönetimi, Nobel Yay., Ankara 2007; Ahmet NOHUTCU ve diğerleri, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Şekçin Yay, Ankara 2003; Aksoy, Şinasi (2003), “Yeni Sağ ve Devletin Değişimi”, Aykaç, Burhan-Durgun Şenol- Yayman, Hüseyin (Der.), Türkiye’de Kamu Yönetimi, Yargı Yayınevi, Ankara, s. 545-559; Barry, Norman P. (1989), Yeni Sağ, (Çev. Cevdet Akyan), Tisamat, Ankara
Diğer Kaynaklar
Cahit EMRE, Yönetim Bilimi Yazıları, İmaj Yayıncılık, Ankara 2003; Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007; Şinasi AKSOY, Yılmaz ÜSTÜNER, Kamu Yönetimi, Nobel Yay., Ankara 2007; Ahmet NOHUTCU ve diğerleri, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Şekçin Yay, Ankara 2003; Aksoy, Şinasi (2003), “Yeni Sağ ve Devletin Değişimi”, Aykaç, Burhan-Durgun Şenol- Yayman, Hüseyin (Der.), Türkiye’de Kamu Yönetimi, Yargı Yayınevi, Ankara, s. 545-559; Barry, Norman P. (1989), Yeni Sağ, (Çev. Cevdet Akyan), Tisamat, Ankara
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
2
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5