of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6102
Adem-i Merkeziyetçilik ve Yerel-Merkez İlişkileri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hüseyin GÜL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ademi merkeziyetçilik, yerelleşme, yerindenlik, yerinden yönetim, vesayet denetimi gibi temel kavramaları tartışmak; Merkez-çevre kavramının Osmanlı ve Türkiye örneklerinde tartışılması; Küreselleşme ve küyerelleşme dinamiklerinin tartışılması; Ademi merkeziyetçiliğin yönetsel-siyasal-ekonomik ve toplumsal boyutları; Osmanlıda ve Türkiye'de yerel-bölgesel yönetimler; Federal-üniter devlet yapılarının tartışılması; Merkez-çevre kavramının ve çok düzlemli yönetişim tartışılması; Kuzey Amerika'da, AB'de ve Türkiye'de merkez-yerel yönetim ilişkileri ve ademi merkezileşme.
Dersin Hedefleri
1. Ademi merkeziyetçilik, yerelleşme, yerindenlik, yerinden yönetim, vesayet denetimi gibi temel kavramaları tartışmak 2. Küreselleşme ve küyerelleşme dinamiklerinin tartışılması 3. Federal-üniter devlet yapılarının; merkez-çevre kavramının ve çok düzlemli yönetişim tartışılması; 4. Kuzey Amerika'da, AB'de ve Türkiye'de merkez-yerel yönetim ilişkileri ve ademi merkezileşme 5. Konuyla ilgili araştırma ve alan çalışması yapabilmek, dönem ödevi ve sunumu hazırlayabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Ademi merkeziyetçilik, yerelleşme, yerindenlik, yerinden yönetim, vesayet denetimi gibi temel kavramaları tartışmak 2. Küreselleşme ve küyerelleşme dinamiklerinin tartışılması 3. Federal-üniter devlet yapılarının; merkez-çevre kavramının ve çok düzlemli yönetişim tartışılması; 4. Kuzey Amerika'da, AB'de ve Türkiye'de merkez-yerel yönetim ilişkileri ve ademi merkezileşme 5. Konuyla ilgili araştırma ve alan çalışması yapabilmek, dönem ödevi ve sunumu hazırlayabilmek
Dersin İçeriği
Ademi merkeziyetçilik, yerelleşme, yerindenlik, yerinden yönetim, vesayet denetimi gibi temel kavramaları tartışmak; Merkez-çevre kavramının Osmanlı ve Türkiye örneklerinde tartışılması; Küreselleşme ve küyerelleşme dinamiklerinin tartışılması; Ademi merkeziyetçiliğin yönetsel-siyasal-ekonomik ve toplumsal boyutları; Osmanlıda ve Türkiye'de yerel-bölgesel yönetimler; Federal-üniter devlet yapılarının tartışılması; Merkez-çevre kavramının ve çok düzlemli yönetişim tartışılması; Kuzey Amerika'da, AB'de ve Türkiye'de merkez-yerel yönetim ilişkileri ve ademi merkezileşme.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
3
48
Ödev
2
50
Ödevler
2
40
80
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
70
Toplam İşyükü/Saat
170
Yıliçiin Başarıya Oranı
70
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
30
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
KİŞİSEL DERS NOTU
Diğer Kaynaklar
1. Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Der.), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-I: Reform, Nobel, Ankara (2005). 2. Hüseyin Gül, "Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısına Âdemi Merkezileşme-Küreselleşme Dinamikleri ve Yönetimi Geliştirme Açılarından Bakış," içinde Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-I: Reform, Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Der.), s. 39-55, Nobel, Ankara (2005). 3. Hüseyin Gül, "Yerinden Yönetim Kavramının Gelişimi, Tanımı, Türleri ve Özellikleri," içinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, Recep Bozlağan ve Yüksel Demirkaya (Der.), s. 85-118, Nobel, Ankara (2008) 4. Mustafa Ökmen, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Merkeziyetçilik- Adem-i Merkeziyetçilik Pratiği Üzerine Notlar," Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 9-10, http://www.academical.org/dergi/MAKALE/9_10sayi/s9okmen11.htm 07.02.2007. 5. Hüseyin Gül, "Yerinden Yönetim Kavramının Gelişimi, Tanımı, Türleri ve Özellikleri," içinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, Recep Bozlağan ve Yüksel Demirkaya (Der.), s. 85-118, Nobel, Ankara (2008). 6. K. Göymen, Türkiye?de Yerel Yönteişim ve Yerel Kalkınma, Boyut Yayıncılık, İstanbul (2010). 7. M. Okçu, H. Gül and M. A. Dulupçu, “Turkey Towards The EU: In-Between State Centricism and Multi-Level Governance”, 6th European Urban and Regional Studies Conference, 21–24 September, Denmark (2006).
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
5
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5