of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6109
Siyasal Ekonomide Devletin Rolü
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Murat Ali DULUPÇU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ekonomide devletin rolünün ne olacağının ve ne olması gerektiğinin anlaşılması bu dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Dersin Hedefleri
Ekonomi ve politika ilişkisinin siyasi akımlar sürecinde nasıl geliştiğinin anlatılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Devlet kavramının farklı akımlar çerçevesinde karşılaştırmalı olarak yerleştirilmesi 2) Uluslar arası İktisadi Kuruluşlarının Rollerinin ve Siyasal Ekonomi Bağlantılarının anlaşılması 3) Dünya Sistemini Siyaset ve Ekonomi Modelleri çerçevesinde yorumlama yeteneğinin kazandırılması
Dersin İçeriği
Ekonomide devletin rolünün ne olacağının / olması gerektiğinin anlaşılması bu dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu bakımdan, neo-liberal ve devletçi politikalar, devletin ekonomideki payı, serbest piyasa ekonomisine etkileri bu ders çerçevesinde ele alınacaktır. KİT?lerin durumu, fonksiyonları, Özelleştirme konusu, Piyasa Etkinliği, piyasa düzenleyici kurumlar, devletlerin yasama ve yürütme organları aracılığıyla gerçekleştirdikleri müdahaleler ve bu müdahalelerin ekonomiye etkileri (verimlilik, gelir dağılımı gibi) bu derste tartışılacak konular arasındadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
3
48
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
4
8
32
Ödev
0
0
Ödevler
4
10
40
Devam
0
0
Sunum
4
10
40
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Bob Jessop, Hegemonya Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet, İletişim Yayınevi, 2005. Vural F. Savaş POLİTİK İKTİSAT Beta Yay. İstanbul, 2005 Coşkun Can Aktan YENİ İKTİSAT OKULLARI, Seçkin Yay., Ankara, 2004.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek