of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6121
Yönetimi İyileştirme ve Reform Çalışmaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, yönetsel reform kavramı ve teknikleri çerçevesinde Türk kamu yönetiminin temel sorunlarının irdelenmesi ve Türk yönetim tarihinde reform ihtiyacı ve çalışmaları üzerinde durulması, geçmişte yapılan reformların değerlendirilmesi ve günümüzde reform ihtiyacı ve çalışmalarının ele alınmasıdır.
Dersin Hedefleri
1. Kamu yönetiminde reform kavramının ve çalışmalarının analiz edilmesi 2. Türk yönetim tarihinde reform süreçlerinin incelenmesi 3. Günümüzdeki reform çalışmalarının irdelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Yönetsel reformun ne anlama geldiğini ortaya koymak 2. Yönetsel reformun içeriği hakkında bilgi sahibi olmak 3. Tarihsel süreçte ortaya yönetim reformlarını değerlendirmek 4. Reform ihtiyacını tespit etmek 5. Yönetsel reformlar üzerinde etkili olan içsel ve dışsak faktörler hakkında bilgi sahibi olmak 6. Günümüzde reform ihtiyacını ve çalışmalarını anlamak ve yorumlamak
Dersin İçeriği
Dersin içeriği yönetimin (idarenin) yeniden düzenlenmesi, yönetsel reform ve benzeri kavramlar, yönetsel reformun anlamı, süreci ve teknikleri, Türkiye'de yönetsel reform çalışmalarının tarihsel gelişimi, Türk kamu yönetiminde yönetsel yapı, yönetsel usuller, personel, bürokratik zihniyet ve davranış ile ilgili sorunlar ve reform çalışmaları, Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde yönetsel uyum ve yönetsel kapasite sorunları ve reform çabalarıdır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
20
Ödevler
2
15
30
Devam
0
0
Sunum
2
15
30
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
176
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. 18.Yüzyıldan 21.Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, TODAİE, 2009. 2. Türkiye'de Yönetim Geleneği Kurumlar, Sorunlar Ve Yeniden Yapılanma Arayışları, Hamza Al ve Doç. Dr. Davut Dursun, İlke Yayıncılık, 1998. 3. Kamu Yönetimi Kavramlar - Sorunlar - Tartışmalar, Hasan Hüseyin Çevik, Seçkin Yayıncılık, 2010. 4. Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Küresel Perspektifler, Prof. Dr. Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Aktüel Yayınları, 2010. 5. Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, A. Argun Akdoğan, TODAİE, 2008. 6. Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, Dr. M. Kemal Öktem ve Dr. Uğur Ömürgönülşen, İmaj Yayıncılık, 2008. 7. Yeni Kamu Yönetimi, Dr. M. Akif Özer, Platin Yayınları, 2005.
Materyal
Dokümanlar
1. 18.Yüzyıldan 21.Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, TODAİE, 2009. 2. Türkiye'de Yönetim Geleneği Kurumlar, Sorunlar Ve Yeniden Yapılanma Arayışları, Hamza Al ve Doç. Dr. Davut Dursun, İlke Yayıncılık, 1998. 3. Kamu Yönetimi Kavramlar - Sorunlar - Tartışmalar, Hasan Hüseyin Çevik, Seçkin Yayıncılık, 2010. 4. Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Küresel Perspektifler, Prof. Dr. Bekir Parlak ve Zahid Sobacı, Aktüel Yayınları, 2010. 5. Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, A. Argun Akdoğan, TODAİE, 2008. 6. Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, Dr. M. Kemal Öktem ve Dr. Uğur Ömürgönülşen, İmaj Yayıncılık, 2008. 7. Yeni Kamu Yönetimi, Dr. M. Akif Özer, Platin Yayınları, 2005.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
4
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5