of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6125
Devlet Bilimi Metodolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Devleti en uygun metodolojiyle incelemek.
Dersin Hedefleri
Pozitivist yöntemi anlamak. Diyalektik materyalist yöntemi anlamak. Hermeneutik yöntemini anlamak. Devletin kökenlerini anlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Pozitivist yöntemi anlar. Diyalektik materyalist yöntemi anlar. Hermeneutik yöntemini anlar. Devletin kökenlerini anlar
Dersin İçeriği
Bilimsel metodolojiyi kullanarak devleti anlama.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
40
80
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
AKAL, B., C., Devlet Kuramı, Dost Yayınları, 2005, Ankara. OPPENHEIMER, F., Devlet, Kaynak Yayınları, 1984 HASSAN Ü., İbn Haldun’un Metodu ve Siyaset Teorisi, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1998, İstanbul HALL J. A.,IKENBERRY J., Devlet, Doruk Yayıncılık, Nisan 2000, Ankara EROĞUL Cem, Devlet Nedir?, İmge Kitapevi Yayınları: 10, 1990, Ankara ABELES M., Devletin Antropolojisi, Kesit Yayıncılık, 1998, İstanbul VERSAN V., Kamu Yönetimi Siyasi ve İdari Teşkilat, Der Yayınları, 1990, İstanbul MURPHY W. John (çeviren: Hüsamettin Arslan), Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri, Paradigma Yayınları, Mart 2000, İstanbul WEST D., Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, (çev. Ahmet Cevizci) Paradigma Yayınları, 1998, İstanbul CORNFORTH M., Materyalizm ve Diyalektif Metod, (çeviren: Cem Gönenç El Yayınları, 1987, İstanbul CORNFORTH M., Tarihsel Materyalizm, (çev. Cem Gönenç) El Yayınları, 1987, İstanbul LARRAİN J., Tarihsel Materyalizmi Yeniden Yapılandırmak, (çeviren: S. Çeviker), Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1998, İstanbul WOOD M.E., Sınıftan Kaçış Yeni Hakiki Sosyalizm, (çev. Şükrü Alpagut) Akış Yayınları, 1992, İstanbul JOAD, C. E. M., Dünyanın Büyük Felsefeleri, (çev. Semih Umar) Remzi Kitabevi, İstanbul STRAUS L., “Tabii Hak ve Tarih”, Devlet Kuramı, (çev. Ozan Erözden), Dost Yayınları, Nisan 2005, Ankara. TROPER M., “Hukuki Devlet Kuramı Üstüne”, Devlet Kuramı, (çev. Özlem Günyol), Dost Yayınları, 2005, Ankara BRAUD P., Devlet: Hukuki Öğretinin İkilemleri, Devlet Kuramı, (çev. Gülçin Balamir Coşkun), Dost Yayınları, 2005, Ankara DUGUIT L., Egemenlik ve Özgürlük, Devlet Kuramı, (çev. Didem Köse, Sedef Koç), Dost Yayınları, 2005, Ankara. KELSEN H., “Saf Hukuk Kuramı: Devlet ve Hukuk Özdeşliği”, Devlet Kuramı, (çev. Cemal Bali Akal), Dost Yayınları, 2005, Ankara. BOBBIO N., “Kelsen ve Hukukun Kaynakları”, Devlet Kuramı, (çev. Bige Açımuz), Dost Yayınları, 2005, Ankara.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
ABELES M., Devletin Antropolojisi, Kesit Yayıncılık, 1998, İstanbul EROĞUL Cem, Devlet Nedir?, İmge Kitapevi Yayınları: 10, 1990, Ankara OPPENHEIMER, F., Devlet, Kaynak Yayınları, 1984 adlı kitapların analizi ve özetlerin rapor haline getirilmesi. AKAL, B., C., Devlet Kuramı, Dost Yayınları, 2005, Ankara adlı kitaptaki çeşitli makalelerin analizi ve özetlerinin rapor haline getirilmesi. Siyaset felsefesi ile ilgili tarihsel akımların (Pozitivizm Materyalizm, Hermeneutik) incelenmesi ve rapor haline getirilmeisi
Sınavlar
 
Materyal Diğer
Ödevler halinde verilen raporların sunumu.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
3
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5