of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6126
Devlet Tartışmaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Devlet formları hakkında yeterli bilgiye sahip olarak analitik düşünebilmek.
Dersin Hedefleri
Kapitalist devlet formlarını tanımak. Marksist kuramların devlete bakış açısını anlamak. 21. YY Kapitalist devletini kuram ve uygulama düzeyinde öğrenmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kapitalist devlet formlarını tanır. Marksist kuramların devlete bakış açısını anlar. 21. YY Kapitalist devletini kuram ve uygulama düzeyinde öğrenir.
Dersin İçeriği
Kapitalist devlet okumalarının yapılması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
40
80
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Elçin Aktoprak, Devletler ve Ulusları Batı Avrupa?da Milliyetçilik ve Ulusal Azınlık Sorunları, Tan Kitabevi Yayınları, 2009. Gencay Şaylan, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi Yayınları, 1995 Elçin Aktoprak, Devletler ve Ulusları Batı Avrupa?da Milliyetçilik ve Ulusal Azınlık Sorunları, Tan Kitabevi Yayınları, 2009. Gencay Şaylan, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi Yayınları, 1995 Pierre Rosanvallon, Refah Devletinin Krizi, Dost Kitabevi Yayınları, 2004. Birgül Ayman Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi Yapısal Uyarlama Politikaları 1980 - 1995, İmge Kitabevi Yayınları, 2005 Birgül Ayman Güler, Devlette Reform, Yazıları Paragraf Yayınları, 2005. Pierre Rosanvallon, Refah Devletinin Krizi, Dost Kitabevi Yayınları, 2004. Bob Jessop, Devlet Teorisi Kapitalist Devleti Yerine Oturtmak, Epos Yayınları, 2008. Friedrich Engels/ Karl Marx, Komünist Manifesto, İthaki Yayınları, 2011 Antonio Gramsci, Hapishane Defterleri, Belge Yayınları, 2011. Adam David Morton, Gramsci'yi Çözümlemek, Kalkedon Yayınları, 2011. Simon Clarke, Devlet Tartışmaları, Ütopya Yayınevi, 2004. Ahmet Yılmaz, Kapitalist Devleti Anlamak, Aykırı Yayınları, 2002. Simon Clarke, Devlet Tartışmaları, Ütopya Yayınevi, 2004. Ahmet Yılmaz, Kapitalist Devleti Anlamak, Aykırı Yayınları, 2002. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Küre Yayınları, 2011 Karl Doehring, Genel Devlet Kuramı, İnkılap Kitabevi, 2002 Gencay Şaylan, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi Yayınları, 1995 Bob Jessop, Kapitalist Devletin Geleceği, Epos Yayınları, 2009.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
21. YY Kapitalist Devleti nasıl olmalı?
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
5
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5