of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6132
Yerel Siyaset ve Yönetim Tartışmaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
 
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
 
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
2
30
Ödevler
2
15
30
Devam
0
0
Sunum
2
10
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
80
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Arif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler, Şehir Yayınları, İstanbul 2008. Yerel Siyaset Dergisi Ahmet Hamdi Aydın, Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, 2010. Metin Erten, Nasıl Bir Yerel Yönetim?, Anahtar Yayınevi, 1999. Ziya Kazıcı, Osmanlı?da Yerel Yönetim, Bilge Yayınları, 2006. Semih Eryıldız, Yeşil Yerel Yönetim, Algı Yayıncılık, 2007. Abdullah Yılmaz, Hüseyin Özgür, Fatma N. Genç, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Gazi Kitabevi 2008. Akif Çukurçayır, Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Çizgi Kitabevi, 2002. Sema Erder - Nihal İncioğlu, Türkiye?de Yerel Politikanın Yükselişi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008. Ali Eşref Turan, Türkiye?de Yerel Seçimler, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008. Recep Bozlağan, Yüksel Demirkaya, Türkiye?de Yerel Yönetimler, Nobel Yayınları, 2008. Colin Rallings, Michael Thrasher, Local Elections in Britain, Routledge, 1997. Roger L. Kemp, Local Government Election Practices A Handbook for Public Officials and Citizens, McFarland, 1999. Todd Donovan, Christopher Money, Daniel Smith, State and Local Politics, Wadsword, 2009. William Blake Odgers, Local Government, LLC 2008. Percy Ashley, English Local Government, LLC, 2009. Kurt Steiner, Local Government in Japan, 1965. Hakan Mehmet Kiriş ve Nilüfer Negiz, Isparta Siyaset ve Yönetim Araştırmaları, Politika Tasarım Grubu Yayını no.6, Isparta 2010. http://www.politikatasarim.org
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
5
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5