of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6134
Parti Politikaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hakan Mehmet Kiriş
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Farklı ülke örneklerinde siyasal partilerin ideolojik arka planları, siyasal yelpazedeki konumları, savundukları politika çıktıları, parti yapıları, seçmen tabanlarını değerlendirmek ve karşılaştırmak.
Dersin Hedefleri
Türk partileri yanında farklı ülkelerde bulunan partiler üzerinde araştırma yürütüp karşılaştırılabilir veriler elde ederek bu doğrultuda yapılacak akademik çalışmalara zemin hazırlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Parti politikaları konusunun incelenmesi 2. Siyasal, hukuksal ve sosyoekonomik gereklerin parti politikalarına etkisinin araştırılması 3. Farklı ülkelerde bulunan partilerin ele alınması 4. Aynı ülkedeki partilerin dönüşümünün araştırılması
Dersin İçeriği
Parti politikaları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
30
Ödevler
2
40
80
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Maurice Duverger, Siyasi Partiler, (Çev.Ergun Özbudun), 1974; Parties and Party Systems A Framework for Analysis, 1976; Ayşe Uysal – Oğuz Toprak, Particiler, 2010; Party Politics Journal; Edt. Ian Budge vd., Ideology, strategy, and party change, 1987; Cas Mude, The Ideology of Extreme Right, 2003; Frances E. Lee, Beyond Ideology, 2009; Birsen Örs, Modern Siyasal İdeolojiler, 2010; Otto Kircheimer, “The Transformation of the Western European Party Systems”, 1966; William Hale, “Christian Democracy and the AKP: Paralels and Contrasts”, 2005; Anthony Giddens, Sağın ve Solun Ötesinde Radikal Politikaların Geleceği, 2002; Tanel Demirel, Adalet Partisi İdeoloji ve Politika, 2004; Klaus Von Beyme, Political Parties in Western Democracies, 1985; Reuven Y. Hazan, Centre Parties, 1997; vd…
Diğer Kaynaklar
Ergun Özbudun, Siyasal Partiler, 1979; Edt. Joseph La Palombara ve Myron Weiner, Political Parties and Political Development, Princeton Press, 1966,
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
4
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
3