of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6137
Çağdaş Parti Sistemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hakan Mehmet Kiriş
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Farklı parti sistemleri, örnekleri, oluşumları, gelişimleri, dönüşümleri ve bugünkü durumları ile birlikte değerlendirmek.
Dersin Hedefleri
Türk parti sistemi örneği dışındaki parti sistemleri üzerinde araştırma yürütüp karşılaştırılabilir veriler elde ederek bu doğrultuda yapılacak akademik çalışmalara zemin hazırlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Parti sistemi ve türleri konusunun incelenmesi 2. Seçim ve hukuksal mekanizmaların parti düzenine etkisinin araştırılması 3. Farklı ülkelerde bulunan parti sistemlerinin ele alınması 4. Aynı ülkedeki parti sisteminin dönüşümünün araştırılması
Dersin İçeriği
Parti Sistemleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
50
Ödevler
2
40
80
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Alan Siaroff, Comparative European Party Systems, Garland Publishing, NY 2000; Maurice Duverger, Siyasi Partiler, (Çev.Ergun Özbudun), 1974, Parties and Party Systems A Framework for Analysis, 1976.
Diğer Kaynaklar
Ergun Özbudun, Siyasal Partiler, 1979; Steven B. Wolinetz, Party Systems, 1998; Peter Mair, Party System Change, 1998; Paul D. Webb, The Modern British Party System, 2000; Jocelyn Evans, The French Party System, 2003; Herbert Kitschelt, Kirk A. Hawkins, Juan Pablo Luna, Latin American Party Systems, 2010; David Broughton, Mark Donovan, Changing party systems in Western Europe, 1999, Scott Mainwaring, Rethinking party systems in the third wave of democratization, 1999, Clemens Spiess, Democracy and party systems in developing countries, 2009.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
5
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
3