of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6138
Türkiye'de Siyasal Dinamikler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hakan Mehmet Kiriş
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türkiye’de siyasal sürece yön veren dinamikleri ve bunların etkilerini değerlendirmek ve farklı değişkenler etrafında Türk siyasetini ele almak.
Dersin Hedefleri
Türkiye’de parti sisteminin oluşumu ve bunu etkileyen iç ve dış dinamikler üzerinde araştırma yürütüp bu doğrultuda yapılacak akademik çalışmalara zemin hazırlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Türkiye’nin siyasal dinamikleri konusunun incelenmesi 2. Siyasal sürece etki eden siyasal, hukuksal, tarihsel, sosyal, ekonomik, kültürel gerek iç gerekse de dış etkenlerin araştırılması 3. Türkiye’de siyasal dönüşümün ve güncel durumun ele alınması
Dersin İçeriği
Türkiye'de politik dinamikler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
30
Ödevler
2
40
80
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ersin Kalaycıoğlu, Turkish Dynamics, 2005; Ergun Özbudun, Çağdaş Türk Politikası, 2005; Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi I, 2008.
Diğer Kaynaklar
Ali Çarkoğlu – Barry Rubin, Religion and Politics in Turkey, 2006; Hakan Yavuz, Modernleşen Müslümanlar, 2005; Adnan Küçük vd., Türkiye’de Siyasal Hayat, 2006; Ahmet İnsel – Ali Bayramoğlu, Türkiye’de Ordu, 2009; Newsweek Türkiye Haftalık Haber Dergisi; Radikal İki Gazetesi; vd…
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
5
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5