of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6140
YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL HİZMET POLİTİKALARI
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Şefika Eda ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
0--
Dersin Amacı
Bu derste yerel yönetimlerin sosyal hizmet yardım politikaları ele alınması amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
Dersin bitiminde öğrenciler yönetim alanında yaşanan değişim ışığında yerel yönetimlerin görevleri içinde sosyal hizmet ve yardım kavramlarının önemini ve sosyal hizmet ve yardım görevlerinde yaşanan değişimi öğrenmiş olacak ve bu konular üzerinde yorum yapabileceklerdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
- Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olur.
- Sosyal hizmet ve yardım kavramlarının tanımı ve sosyal politika içindeki yeri hakkında bilgi sahibi olur.
- Yerel yönetimlerin sosyal hizmet yardım görevlerinin tarihsel gelişlimi ve bugünkü durumu hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Bu derste yapılacak teorik anlatım ve sınıf tartışmaları ile ilk olarak sosyal hizmet ve yardım kavramlarının tanımları yapıldıktan sonra kavramların sosyal politika içindeki yeri irdelenecektir. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin sosyal hizmetlere ilişkin görevleri, yükümlülükleri, yönetim alanında yaşanan dönüşümün sosyal hizmet faaliyetlerine etkisi incelenecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
4
6
24
Devam
0
0
Sunum
3
10
30
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
30
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
70
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
- Ş. Eda Çiçek, Türkiye’de Belediyelerin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Politikaları: Batı Akdeniz Örneği, Türkiye Belediyeler Birliği Yayını, Ankara, 2012.
- Kazım Yıldırım, Sosyal Hizmet, Sakarya Yayıncılık, 1. Baskı, Sakarya, 2007. Hakan Acar, Nilüfer Negiz, Elvettin Akman, Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları, Maya Akademi, Ankara, 2013
- Bedrettin Kesgin, Kamu Sorumluluğunda Sosyal Hizmet, Açılım Kitap, Ankara, 2012
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
5
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
2