of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6141
Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Çiğdem AKMAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, öğrencileri farklı ülkelerin yerel yönetim sisteminin temel özellikleri hakkında bilgilendirmek ve öğrencilerin Türkiye’deki yerel yönetimlerin konumu, yetkileri ve etkinliği tam olarak anlayabilmeleri için başka ülkelerin yerel yönetimleriyle kıyaslayabilmesini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Yerel yönetimlerle ilgili kavramları ayrıntılı olarak öğrenme
Türkiye'de ve dünyada yerel yönetimlerin, tarihsel, ekonomik ve politik gelişimini öğrenme
Türkiye'de ve dünyada ki yerel yönetimleri karşılaştırabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Farklı ülkelerdeki yerel yönetim anlayışlarını analiz eder ve karşılaştırır.
Kıta geleneği yerel yönetim anlayışını kavrar.
Anglo-Sakson Geleneği yerel yönetim anlayışını bilir.
Uzakdoğu ülkelerindeki yerel yönetimleri tanır ve yorumlar.
Türkiye’de yerel yönetimler hakkında bilgi sahibi olur ve analiz eder.
Diğer ülkelerdeki yerel yönetim yapıları ile Türkiye’de yerel yönetimler karşılaştırılır ve analiz edilir.
Dersin İçeriği
Karşılaştırmalı yönetim, karşılaştırmalı yerel yönetim, Anglo-Sakson ve Kıta geleneğinde yerel yönetimlerin temel özellikleri, Birleşik Krallık, Birleşik Devletler, Federal Almanya, Fransa ve Türkiye gibi ülkelerde yerel yönetimler. Doğu ülkelerinde yerel yönetimler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
20
3
60
Ödev
1
60
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
OKCU, Murat ve Hüseyin ÖZGÜR, Dünyada Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013.
Parlak, Bekir ve Mustafa ÖKMEN, Türkiye'de ve Dünya'da Yerel Yönetimler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2016.
AL, Hamza, Yeni Kamu Yönetimi: Ülke İncelemeleri, Değişim Yayınları, İstanbul, 2008.
KARAHANOĞULLARU, Onur, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi KAYAUM Yayınları, Ankara, 2004.
EMRE, Cahit, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Siyasal Kitabevi, 1997.
PARLAK, Bekir ve Caner CANTÜRK, Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005.
Diğer Kaynaklar
OKCU, Murat ve Hüseyin ÖZGÜR, Dünyada Yerel Yönetimler, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013.
Parlak, Bekir ve Mustafa ÖKMEN, Türkiye'de ve Dünya'da Yerel Yönetimler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2016.
AL, Hamza, Yeni Kamu Yönetimi: Ülke İncelemeleri, Değişim Yayınları, İstanbul, 2008.
KARAHANOĞULLARU, Onur, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi KAYAUM Yayınları, Ankara, 2004.
EMRE, Cahit, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Siyasal Kitabevi, 1997.
PARLAK, Bekir ve Caner CANTÜRK, Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
5
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
4